Pedagogiska boklådor för förskolan

På Ålidhemsbiblioteket finns boklådor med pedagogiskt innehåll som förskolor kan låna. Lådorna har olika teman som utgår från de arbetsområden som förekommer inom förskolan.

Innehållet ska stimulera förskolor att arbeta med böcker på olika sätt. I alla lådor finns bilderböcker, pedagogiska handböcker och metodtips, samt lekmaterial, som utvecklar barnens lärande och nyfikenhet inom olika ämnesområden.

Boklådorna är skapade av bibliotekarie och förskollärare i samverkan. Lådorna är framtagna för att inspirera och stödja läsning, berättande, lyssnade, dramalek, musik, rörelse, sång, matematikinlärning och miljömedvetenhet i förskolan.

Boklådorna kan endast lånas och reserveras med respektive förskolas lånekort. De måste lånas och lämnas tillbaka på Ålidhemsbiblioteket, eftersom de är alltför skrymmande att frakta med internposten.

Boklådornas teman och innehåll
Boklåda 10 Lilla Anna

Vänskap

Lådan innehåller bilderböcker som handlar om vänskap, bland annat boken Vännerna i Kungaskogen bygger en koja, till vilket det finns handdockor för att dramatisera berättelsen.

Känslor – Att våga

Lådan innehåller bilderböcker som handlar om olika känslor, bland annat boken Grodan och kärleken till vilken det finns utklädningskläder och handdockor, för att dramatisera berättelsen.

Matematik

Lådan innehåller bilderböcker med vars hjälp barnen kan träna på att räkna. I lådan finns material till att leka två av berättelserna, Mattias bakar kakor och Killingen som kunde räkna till tio. Med lådan följer även knappar och djur, som barnen kan sortera och räkna.

Färg

Lådan innehåller bilderböcker om färg och form. Till en av bilderböckerna Petter och hans fyra getter följer utklädningskläder med, för att dramatisera eller leka sagan. I lådan finns även djur, knappar och andra föremål, som barnen kan sortera efter form och färg.

Gruffalon

Lådan innehåller två bilderböcker om Gruffalon av Julia Donaldson, samt utklädningskläder för att dramatisera berättelserna. Med lådan följer även handdockor, för att leka eller dramatisera böckerna.

Bu och Bä

Lådan innehåller alla sju böcker som hittills kommit ut om Bu och Bä, samt rekvisita så att barnen kan klä ut sig och leka några av böckerna. I lådan finns även några av böckerna med som flanosagor att använda för att berätta i storgrupp.

Lilla Anna

Denna boklåda har kommit till med anledning av Umeå kommuns satsning på språk i skola och förskola. Materialet i lådan syftar främst till att träna på prepositioner och begrepp, genom att barnen får leka med lilla Annas hus och lilla Annas trollerihatt och de föremål som finns där.

Vår miljö

Återvinning och naturens kretslopp är temat för denna boklåda som, förutom bilderböcker även innehåller metodböcker till förskolans personal. Lådan innehåller även två miljöspel, pussel och en väggtavla att använda när man vill berätta om djur- och växtliv i skogen.

Mera matematik

Denna boklåda har kommit till med anledning av Umeå kommuns satsning på matematik i skola och förskola. I lådan finns bland annat metodmaterialet Matte på burk, med handbok och matteburkar, som barnen kan använda för att lära sig räkna från 0-10.

Språkprio

Denna boklåda har kommit till med anledning av Umeå kommuns satsning på språk i skola och förskola. De bilderböcker som följer med i lådan är utvalda med rekommendation från specialpedagog och tränar prepositioner, begrepp och enkla händelseförlopp. Här finns också bilderböcker utan text att samtala om, upprepningssagor och rim och ramsor, samt inspirationsmaterial till förskolepersonalen.

 1. Boklåda 1: Vänskap

  Av: ÅLIDHEMSBIBLIOTEKET
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Finns som: Bok
 2. Boklåda 2: Känslor

  Av: ÅLIDHEMSBIBLIOTEKET
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Finns som: Bok
 3. Boklåda 4: Färg

  Av: ÅLIDHEMSBIBLIOTEKET
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Finns som: Bok

Ämnesord

Skrivet av: Maria Nordenback den 16 februari 2012