Pageboy

Skådespelaren Elliot Page berättar i sin självbiografi Pageboy om karriären, relationerna och det mödosamma arbetet att hitta sitt sanna jag.

Av: Page, Elliot
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2023
Låna

Elliot Page föddes som Ellen 1987 i Kanada. Han började tidigt med skådespeleri och kom att slå igenom för den större publiken med filmen Juno 2007.

Livet som liten och ung flicka kändes sällan bekvämt. Ensamhet, vilsenhet och utsatthet både i sig själv, i samhället och i en granskande filmbransch präglade ungdomsåren. Det var mycket som skavde och tog sig olika destruktiva uttryck. Mycket energi och arbete gick åt till att gömma, skydda och dölja ageranden, relationer och i slutänden sanningen för omvärlden.

Älskar sitt jobb

Att genom allt det flytta runt, ständigt arbeta och vara redo att kasta sig in i nya projekt är en bedrift. Att Elliot Pages kärlek till skådespeleriet är så stark att den tycks vara värd vad som helst, är inget som beskrivs eller ens nämns, men den lyser ändå igenom. Inte i något skede är det ett alternativ att välja bort att ställa sig framför filmkameran och de röda mattornas strålkastar-sken.

Lägger ett pussel

Pageboy hoppar omkring i kronologin. Kapitlen och episoderna följer varandra ungefär som en medvetandeström. Som att Elliot Page skrivit sin berättelse i den ordning minnena dykt upp i hans huvud. Det gör lyckligtvis inte boken svår att följa med i. Tvärtom känns det snarare som att det är flödet mellan associationerna som hjälper mig som läsare att förstå hur svårt det har varit för Elliot Page att pussla ihop bilden av sig själv.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anette Lindström den 13 september 2023