Påminnelser per e-post

Från och med 1 januari kommer fler påminnelser att skickas med e-post.

Om lånetiden har gått ut och lånet inte lämnas tillbaka skickar biblioteken ut påminnelser. Från och med 1 januari skickas samtliga påminnelser via e-post till låntagare över 18 år. Tidigare har den andra påminnelsen skickats med brev. 

Påminnelser via brev skickas fortsättningsvis till låntagare under 18 år eller den som inte har en e-postadress registrerad. 

den 8 januari 2019