NPF och bibliotek

På biblioteken finns resurser och litteratur som kan vara till hjälp för dig som har eller vill veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Men biblioteken behöver bli ännu bättre.

En vuxen pedagog hjälper en elev BAZA Production/Bigstock

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF,  handlar om hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är

 • AD(H)D,
 • ASD (Autism spectrum disorder eller på svenska AST autismspektrumtillstånd/fd. Aspergers syndrom),
 • Tourettes syndrom och
 • språkstörning.

Individuella diagnoser

Diagnoserna är nära besläktade och det är vanligt att en person har flera diagnoser. Ingen människas diagnos är lik den andras, även om de i viss mån kan ha liknande drag. Känner du en person med ADHD är det alltså inte säkert att den personens svårigheter och styrkor är lik en annans med samma diagnos. En "neurotypisk" person är ett normkritiskt begrepp för en människa som inte påverkas av dessa diagnoser, utan tillhör normen.

Illustration: digitalista/Bigstock

I genomsnitt har två till tre barn i varje klass en NPF-diagnos. De finns också på de flesta arbetsplatser och det är därför viktigt att ta hänsyn till i hela samhället. Eftersom ett neurotypiskt och normativt arbetssätt kanske bara passar några i en arbetsgrupp eller klass, kan det vara en bra idé att frångå detta. 

Biblioteken kan bli bättre

Biblioteken har enligt lag ett ansvar att fokusera på särskilda målgrupper där människor med NPF-diagnoser klassas som en av dessa målgrupper. Enligt Kulturrådets rapport Kognitiv tillgänglighet på biblioteken är rummet och miljön något som visat sig vara extra bristfälligt anpassat på biblioteken.

Faktorer som ljussättning, på vilket sätt vi visar information inne i biblioteken och hur vi bemöter och pratar skulle i stora drag behöva förbättras för att passa alla.

Talböcker via Legimus

Om du har en NPF-diagnos kan du få tillgång till talböcker genom något som kallas Legimus. Det är MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som ansvarar för Legimus och biblioteken som i sin tur hjälper folk att få tillgång till tjänsten.

Det är nästan som att lyssna på ljudböcker. Skillnanden är att du ibland kan läsa texten samtidigt och kan höja eller sänka farten rätt mycket på talet som markeras i färg. Det finns andra små funktioner också som skiljer sig från ljudböcker eller e-böcker.

Legimus kan vara jättebra för både små barn och för vuxna som har behov av att läsa på annat sätt än i en tryckt bok för att ta till sig informationen. Det kan vara i förskolan, skolan, hemma och på arbetsplatsen. Har du en NPF-diagnos har du rätt till att få en Legimusanvändare och det kostar inget.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig att komma igång på biblioteket, du kan ringa och boka en tid så möts vi och registrerar samt visar hur det går till att lyssna/läsa på platta, mobil eller dator. Vi anpassar instruktionerna efter dina behov. Barn behöver en vårdnadshavare med sig.

Studerar du har du rätt att få all kurslitteratur inläst på Legimus men då kan du kontakta ditt universitetsbibliotek eller liknande för hjälp med det i första hand. Du kan också få tillgång till inlästa tidningar i vissa fall. Vi har nu också börjat registrera användare online på grund av rådande pandemiläge så det går också bra att göra det hemifrån.

Lättläst litteratur

När jag som bibliotekarie håller bokprat för barn så brukar jag se till att välja ut en del lättlästa böcker men också se vilka som finns på Legimus, innan jag tipsar. På så sätt kan alla känna sig mer inkluderade. Lättläst litteratur är inte sämre litteratur, men mer komprimerad.

Det finns lättlästa böcker för alla åldrar. Till exempel finns det vuxenböcker där klassiker skrivits om som lättlästa för att nå en bredare skara. Det så kallade litterära språket blir inte lika djupt eller utsvävande men berättelsen kommer fram. Det brukar också vara bredare marginaler och större text.

Jag brukar ha en dialog med lärarna jag möter om lättläst litteratur där jag informerar om hur en kan lära sig att navigera kring lättläst litteratur. De finns i olika nivåer. Det markeras ofta längst bak på böckerna med olika skalor. Det kan vara 1-5 eller XS-XL. De mest lättläsa kan bestå bara av några få meningar och mycket bilder. De som är högst upp är mer utmanande och liknar mer en icke-lättläst bok.

Lättlästa böcker kan också vara bra för de som övar på att lära sig svenska. Noveller och serier är också något som kan vara bra att låna om man har svårt med språket eller koncentrationen eller kräver mer bilder för att kunna fokusera.

Inne i biblioteket

På en del bibliotek finns det hörselkåpor som du kan låna för att stänga ut oönskade ljud. Det brukar också finnas mysigare hörnor med lägre ljusbelysning på en del ställen där du kan begränsa dina intryck. Har du andra idéer eller förslag tar vi gärna emot dessa!

Alla kan bidra

Trots att det är så vanligt med NPF är många, både barn och vuxna, stigmatiserade och utpekade i onödan i skolan, på sin arbetsplats och i olika offentliga rum. Det är diskriminerande. Generellt finns det mycket fördomar och stor okunskap om hur dessa diagnoser ser ut, vilka som har dem och hur dessa människor beter sig och fungerar.

Vi kan alla bidra till att underlätta på enkla sätt och genom att hålla oss nyfikna och informerade. Jag har satt ihop en lista med lästips för dig som arbetar med barn, unga eller vuxna med främst ADHD, som är vårdnadshavare, närstående eller kompis till någon som har det och till dig som har det själv.

Det finns också tips som handlar om andra NPF-diagnoser än ADHD i listan men fokus ligger på det då jag kan mest om det och det skrivits mest litteratur kring just ADHD. Har du egna tips som du tycker andra ska få ta del av får du gärna skriva ett sådant.

Källor:

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek. Rapport, kunskapsöversikt. Kulturrådet

Om NPF. Riksförbundet Attention

BibliotekslagenKognitiv tillgänglighet på bibliotek

Fakta pedagogik

 1. Autism och ADHD i skolan

  Undertitel: handbok i tydliggörande pedagogik
  Av: Sjölund, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 2. Bättre samspel med socialt bildstöd

  Undertitel: handbok för förskola och skola
  Av: Heide, Eva-Lotta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 3. I relation till lärande

  Undertitel: kommunikationsstöd i undervisningen
  Av: Aspeflo, Ulrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 4. För alla i skolan

  Undertitel: en bok om inkluderande och utvecklande undervisning
  Av: Aspeflo, Ulrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 5. Hantera, utvärdera, förändra

  Undertitel: med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
  Av: Hejlskov Elvén, Bo
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok
 6. Flickor med adhd

  Undertitel: hur de känner och varför de gör som de gör
  Av: Nadeau, Kathleen G
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 7. Flickor med autism och adhd

  Undertitel: en guidebok för föräldrar och professionella
  Av: Bühler, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 8. Pojken med extra allt

  Undertitel: hur lärare kan möta adhd och autism
  Av: Skytte, Alexander
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 9. När mallen inte stämmer

  Av: Hedevåg, Kenth
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 10. Förskolekompassen

  Undertitel: för dig som möter barn som har svårt att navigera
  Av: Sjölund, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 11. Skolkompassen

  Undertitel: ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan
  Av: Sjölund, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Undervisningsmetoder
  Finns som: Bok
 12. Vardagskompassen

  Undertitel: ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen
  Av: Sjölund, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 13. Explosiva barn

  Undertitel: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
  Av: Greene, Ross W
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykologi
  Finns som: Bok

Bilderböcker och kapitelböcker för barn

 1. Coolt med ADHD

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 2. Apelsinträdgården

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Jag har ADHD

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 4. Coola olikheter

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 5. Joel supertaggad

  Av: Bosson Rydell, Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Men Aron!

  Av: Bosson Rydell, Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 7. Min kompis har adhd

  Av: MrsHyper
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 8. Min kompis har dcd

  Av: MrsHyper
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 9. Min kompis har autism

  Av: MrsHyper
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 10. Alma och papegojmysteriet

  Av: Collén, Kristina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 11. Alma och flyghunden Otto

  Av: Collén, Kristina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 12. Rut och Randi

  Av: Polleryd, Kicki
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 13. Lucas blir arg

  Av: Otterhäll, Therese
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Mellanåldersböcker

 1. Fias dolda kraft

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 2. Fänrikshjärta

  Undertitel: en bok om att vara högkänslig
  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 3. Genomskinlig

  Undertitel: en bok om mobbning i skolan
  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 4. Jag har ADHD

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 5. Lucas är inte i skolan

  Undertitel: en bok om att få en kronisk sjukdom
  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 6. Vad är det med Lisa?

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 7. Mimis särskilda begåvning

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 8. Förlåt för hålet

  Av: Landahl, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 9. Förlåt för att jag rymde

  Av: Landahl, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok

Ung

Biografier

 1. Spring Kent, spring!

  Undertitel: boken om mitt liv
  Av: Lundholm, Kent
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Svensk litteraturhistoria
  Finns som: Bok
 2. Konsten att fejka arabiska

  Undertitel: en berättelse om autism
  Av: Liman, Lina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Biografi med genealogi
  Finns som: Bok

Fakta

 1. Vägen från väggen

  Undertitel: förebygg en krasch, återhämta en utmattning
  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok
 2. #Hypersjälar inom adhd och autism

  Av: Roca Ahlgren, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Nervsystemets sjukdomar och psykiska störningar
  Finns som: Bok
 3. Adhd

  Undertitel: från duktig flicka till utbränd kvinna
  Av: Borg Skoglund, Lotta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 4. Supermamsen

  Undertitel: om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov
  Av: Supermamsen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 5. Kom vi gör om det

  Av: Carlsson, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 6. Kaosteknik

  Undertitel: om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  Av: Melander, Lina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Psykiatri
  Finns som: Bok
 7. Olika sätt att läsa

  Undertitel: om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Allmänna bibliotek, arkiv, informationscentrum
  Finns som: Bok
 8. Leka, prata, äta

  Undertitel: övningar för barn med särskilda behov
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok

Våra texter

 1. Boka tid för Legimus

  Innehåll

  Du som har svårt att läsa tryckt text, har rätt att använda Legimus för att läsa och lyssna på digitala talböcker. Du får hjälp att komma igång av oss på biblioteken.

 2. Läs om ADHD och Asperger

  Artikel Skrivet av: Åsa Zetterström

  Här är en lista med böcker som handlar om ADHD, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är båda faktaböcker och skönlitteratur, för barn och vuxna.

 3. Lättlästa e-böcker och e-ljudböcker

  Innehåll

  Här är några tips på böcker på lätt svenska som du kan låna direkt från Minabibliotek. Det finns både böcker som du kan läsa på skärmen (e-böcker) och sådana som du kan lyssna på (e-ljudböcker).





Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Ida Boija den 11 mars 2021