Nordisk litteraturvecka

Måndag vecka 46 blir det högläsning på temat Natur i Norden på olika platser i Norden, bland annat på våra bibliotek.

När det är som mörkast i de nordiska länderna tänder vi ett ljus och läser högt för barn och vuxna. Årets teman är "Natur i norden". För barn läses Om du möter en björn av Malin Kivelä och Martin Glaz Serup. Och för vuxna en del ur Patrik Svenssons bok Ålevangeliet.

Nordisk litteraturvecka är ett projekt som vill uppmuntra högläsning och främja nordisk litteratur och berättartradition. Det är föreningen Norden som har hand om projektet. Läs mer på projektets webbplats

Årets högläsning

Puffbild: Målning av Nikolai Astrup, CC-licens 1.0

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 10 november 2022