Nordens flora

Tusentals arter och hundratals hybrider, systematik och utbredning. Den här floran hänger inte med i fält, men kommer till stor nytta när du har med dig en knepig växt hem.

Jag har börjat på det här tipset flera gånger, men suddat ut texten lika många gånger. Hur börjar jag beskriva två människors livsverk med två så omfattande föregångare? Tusentals arter och hundratals hybrider ryms på dessa runt 1 000 sidor. Det här är floran som står i hyllan hemma, medan den mer specialiserade får följa med dig och luppen ut i fält.

Nya ögon

Att intressera sig för botanik är som att öppna ett helt nytt par ögon, som sedan är väldigt svåra att stänga. Det finns ofta underliga varianter av vanliga kärlväxter att stirra sig blind på. Är det nörel, narv eller arv? Inkluderade är också vära många förvildade trädgårdsväxter, både invasiva och sällsynta. Du kan också lära dig växternas olika delar, slå upp provinsförkortningar och enkelt orientera dig i systematiken.

Jag är tacksam för Bo Mossbergs och Lennart Stenbergs förmåga att avgränsa sig på ett rimligt sätt vad gäller hybrider och arter. Hade maskrosor eller daggkåpor låtit breda ut sig hade jag kanske inte ens orkat lyfta boken.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Östman den 3 september 2018