Nelly Sachs satte ord på det ofattbara

Nobelpristagaren Nelly Sachs kom som flykting till Sverige 1940. Sitt judiska arv och sina mörka erfarenheter bar hon sedan med sig genom livet. De kom att prägla hennes skrivande som utgörs av smärtsam, glödande poesi med hopp om försoning.

Nelly Sachs, fotografi från 1910
Den 16:e maj 1940 kom den tyska poeten Nelly Sachs tillsammans med sin mor till Bromma flygplats. De var på flykt från Berlin och en väntande transport till Auschwitz. Egentligen hade de två tänkt resa med tåg men blivit avrådda av en tjänsteman som hade civilkurage nog att berätta att alla judar blev stoppade vid gränsen.

Kom som flykting till Sverige

Vid den här tiden var Sverige ett ogästvänligt land för flyktingar, i praktiken helt stängt. I Tyskland hade situationen för landets judar blivit alltmer desperat. Judepass hade införts, företag hade "ariserats", affärer bränts ned och mängder av förbud införts. Som det yttersta tecknat på utanförskap kom tvånget att bära den sexuddiga judestjärnan.

Hade det inte varit för en tidig brevkontakt med Selma Lagerlöf och en akutinsats från en nära vän hade flykten till Sverige aldrig blivit av för Nelly Sachs. I Berlin hade hon aldrig tänkt på sig själv annat som tysk medborgare. Raslagarna och flyktingskapet gjorde henne till judinna och det blev nödvändigt för henne att närma sig den judiska kulturen.

Hennes skörhet och utsatthet i en förföljd folkgrupp ledde till psykiska problem och upprepade sjukhusvistelser. "Döden var min läromästare", är ett uttalande som hon gjorde gång efter annan och en av hennes diktsamlingar heter också I dödens boningar i svensk översättning.

Biografi riktar ljuset mot den skygga poeten

Trots att Nelly Sachs har ansetts som en av Europas största poeter och är en av dem som försökt sätta ord på det ofattbara som ett folkmord innebär, har det hittills funnits förvånansvärt lite skrivet om henne. Så ville hon också ha det.

Bokomslaget till Flykt och förvandling

I några rader ur ett brev som återges i Aris Fioretos nyutkomna bildbiografi Flykt och förvandling skriver hon: "Du har ju förstått (…) min upprepade önskan att jag vill försvinna bakom mitt verk, vill förbli anonym (…) Jag vill att man utsläcker mig helt - bara en stämma, en suck för den som önskar lyssna."

Med sin imponerande biografi har han gjort det rakt motsatta. Han har satt strålkastarljuset på en poet som ville leva genom sin poesi och själv förbli anonym. Allt vill han förmedla och ingenting lämnas obeaktat.

För mig som läsare är Aris Fioretos en suverän guide med imponerande sakkunskap och ett lysande språk. Han ger mig nycklar till ett poetiskt livsverk som annars inte är helt lätt att ta till sig även om hans nitiska grundlighet ibland kan bli tröttande.

Skrivet om Nelly Sachs och hennes poesi

Olof Lagercrantz skrev hösten 1966 en serie artiklar om Nelly Sachs diktning i Dagens nyheter som senare gavs ut i bokform under titeln Den pågående skapelsen. Det var den första mer ingående studien av hennes diktning och är fortfarande det självklara valet för den som vill ha en första orientering i hennes poetiska universum.

Litteraturkritikern Bengt Holmqvist som med sin familj kom att få en viktig roll för den sköra och familjeberoende människa som Nelly Sachs var, har skrivit en introduktion till hennes författarskap: artikeln "Längtans språk" som finns återgiven i hans samling Kritiska ögonblick.
 
Nelly Sachs bodde på adressen Bergsundsstrand 23 i Stockholm från det år hon och hennes mor kom till Sverige fram till 1970 då hon avled. Där levde mor och dotter ett enkelt liv i en etta med kokvrå, en klar kontrast till den förmöget borgerliga tillvaro som de en gång hade haft i Berlin.

Skrev om natten och önskar en egen sfär

Nelly Sachs i sin lägenhet på Bergsundsstrand 1960
Bergsundsstrand 23 är också titeln på den roman som Arne Sundelin skrivit och som handlar om hennes liv under de tre decennier då hennes poesi utvecklades till glödande dikt på liv och död, hisnande vacker och hjärtskärande smärtsam. I romanen görs vardagen synlig, trångboddheten, kampen för egna sfären och den allt växande förföljelsemanin.

Hennes skrivandet skedde nattetid, för att inte störa modern, och under de perioder hon togs in på Beckomberga sjukhus. Mentalsjukhuset blev en fristad där tiden var hennes egen och där några av hennes viktigaste verk kom till.

1966, sent i livet och fyra år före sin död fick hon dela Nobelpriset med den israeliske författaren Josef Agnon. Ett pris som gav henne stor uppmärksamhet, men märkligt nog också gjorde henne mer isolerad och hennes främlingskap än större.

En främling bär alltid
sitt hemland i famnen
som ett föräldralöst barn
för vilket han kanhända
inte söker annat
än en grav.
 

Ur samlingen Flykt och förvandling

Text: Hans Millgård, Umeå stadsbibliotek
Foto: Wikimedia Commons, Kungliga biblioteket via Judiska teatern (pressbilder)

 1. Flykt och förvandling

  Undertitel: Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm : en bildbiografi
  Av: Fioretos, Aris
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 2. Den pågående skapelsen

  Undertitel: en studie i Nelly Sachs diktning
  Av: Lagercrantz, Olof
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1966
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 3. Kritiska ögonblick

  Undertitel: essäer, artiklar 1946-1986
  Av: Holmqvist, Bengt
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 4. Bergsundsstrand 23

  Undertitel: roman
  Av: Sundelin, Arne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 5. Flykt och förvandling

  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1961
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 6. Dikter

  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1967
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 7. Eli

  Undertitel: ein Mysterienspiel vom Leiden Israels
  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Tyska
  Publiceringsår: 1951
  Klassifikation: Tysk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 8. Den store anonyme

  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 9. Nelly Sachs 1891-1970

  Undertitel: utställning i Kungl. biblioteket 2 december 1991-2 februari 1992
  Av: Dinesen, Ruth
  Språk:
  Svenska Tyska
  Publiceringsår: 1991
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 10. Nelly Sachs samlade dikter

  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Tysk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 11. Än hyllar döden livet

  Undertitel: dikter
  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1964
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 12. Glödande gåtor

  Undertitel: en diktcykel ; Glühende Rätsel ; ein Zyklus Gedichte
  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska Tyska
  Publiceringsår: 1966
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 13. Fyra diktcykler

  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1970
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok
 14. Vägen är en hand

  Undertitel: fyra sceniska dikter
  Av: Sachs, Nelly
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1968
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från tyska och jiddisch
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Hans Millgård den 9 december 2010