När elever får välja böcker

Vilka böcker vill barn läsa? Har biblioteken böcker som barn gillar? Malin Granberg på Sävarbiblioteket i Umeå har frågat elever på Sävar skola vad de tycker.

Som bibliotekarie för mellanstadiet är jag nyfiken på vad barnen gillar att läsa. Saknar de något i hyllorna? Vill de att vi köper mer av någon sorts böcker? Längtar de efter böcker som inte ens är skrivna ännu?

För att ta reda på det har jag intervjuat några elever från mellanstadiet på Sävar skola, först ut Edith, Doris, Gustav och Samuel från klass 6A.

Psykisk ohälsa

Främst tjejerna vill ha fler böcker om psykisk ohälsa, som ångest och om ätstörningar. Det behöver inte vara ett huvudtema, utan får gärna finnas med som en sidohistoria i en bok.

Deckare

En flicka sitter uppkrupen i en fönstersmyg och läser en bok. Utanför fönstret syns ett vintrigt landskap. Foto: alenkasm, Bigstock
Alla fyra tycker att deckare ofta är för snälla. De är inte intresserade att läsa om försvunna hundar utan vill ha mera bomber, attentat och till och med mord. Därmed inte sagt att det behöver vara "blod och köttslamsor". Någon nämner pusseldeckare av typen Morden i Midsomer (brittisk tv-serie) och en annan nämner faktabaserade deckare som Arkeologideckarna av Dan Höjer.

Hbtq och Boats

Böcker om vardagsliv med kompisar, familj och kärlek är bland det bästa jag vet, men det är eleverna ganska likgiltiga för. Däremot är de intresserade av böcker med Hbtq-tema och gärna dystopier med Hbtq-tema.

De vill helst att fantasyböcker ska utspela sig i den verkliga världen i stället för i parallella eller andra världar. De kan också tänka sig det som ibland förkortas Boats (Based on a true story), böcker som baseras på verkliga händelser.

Fakta som berättelser

Tre elever från 4B, Ebbe, Vera och Walter, har mindre att säga men håller med om att mysdeckare inte är så intressant. En av dem vill gärna ha fakta men som berättelser. Det tycker jag låter intressant.

För mig känns det som att de yngre eleverna från fyran inte riktigt har hunnit få koll på vad mellanhyllorna har att erbjuda. Alla bibliotek ställer upp böcker på olika sätt. På Sävarbiblioteket står böcker för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet på olika ställen. Det betyder att i fjärde klass byter barnen från barnrummet till mellanhyllorna. Ett enkelt sätt att visa vad vi erbjuder är att bjuda in dem på studiebesök där jag berättar mer om just det.

Enkätundersökning i mellanstadiet

En pojke sitter uppkrupen i en fönstersmyg och lyssna och läser på en surfplatta. Genom det regnvåta fönstret syns en husfasad. Foto: sewcream, Bigstock
Efter intervjuerna har jag kompletterat intervjuerna med en enkätundersökning för att få in flera synpunkter från elever, om vad de gillar att läsa och vilken typ av böcker de vill ha. Totalt har 38 elever från årskurs 4, 5 och 6 svarat på enkäten.

De flesta som svarade på enkäten gillar att läsa böcker, men 5 elever svarade att de inte gillar att läsa böcker. Ungefär lika många läser bara i skolan. 

Korta kapitel och fluffig layout

I intervjuerna framkom att bokens layout är viktig. Någon sa att oavsett genre vill hen ha korta kapitel och fluffig layout. Då blir det mycket lättare att läsa, oavsett om en har lässvårigheter eller inte.

Jag kan bara hålla med. Ingenting lockar mig lika starkt att läsa bara ett kapitel till, som just korta kapitel på bara ett par tre sidor. Enkätsvaren visar att endast 4 av 38 tycker att layouten i en bok inte alls är viktig. Majoriteten tycker att layouten är lite viktig och några svarar att den är jätteviktig.

Layouten i en bok kan jämföras med att vara ute i naturen. Somliga gillar att klättra i berg och krypa i grottor, men många tycker om lite mer lättillgängliga naturupplevelser. Sådant som typsnitt, radavstånd, marginaler och kapitellängd gör boken mer eller mindre lättillgänglig.

En dryg tredjedel av mellanstadieelverna som svarade på enkäten föredrar relativt korta böcker på 120-200 sidor. Några vill ha ännu kortare böcker, medan närmare hälften vill ha böcker som har 200-300 sidor eller mer än 300 sidor.

Populära genrer

De tre mest omtyckta genrerna bland tjejerna som har svarat är rysare, skräck och spöken, följt av äventyr och spänning samt fantasy. Bland killarna är de två populäraste genrerna roligt och humor respektive fantasy. På delad tredjeplats kommer serier, science fiction samt äventyr och spänning.

Böcker med Hbtq-tema eller baserade på verkliga historier samt mysdeckare intresserar ingen av killarna i den här undersökningen. Ett fåtal av tjejerna har däremot angett att de vill läsa sådana böcker.

Eftersom roliga böcker är relativt populära även hos tjejerna kan jag konstatera att fantasy och roligt, humor är de mest populära genrerna bland eleverna som svarade på enkäten. Tätt följt av äventyr och spänning.

Något jag tydligt märker i mitt arbete på biblioteket, som också avspeglas i enkätsvaren är att eleverna lockas att läsa om sådant de känner igen från tv, film, Youtube, spel och sociala medier.

Alla genrer tycks dock ha sina läsare och det är glädjande.

Veckla ut dina kronblad

Här är några tips från mig när det gäller att hitta läsning både till dig själv och till andra. 

 • Gå inte alltid direkt till det du tror att du vill ha.
 • Ge inte alltid eleverna exakt det de tror att de vill ha.
 • Välj något annat. Erbjud något annat. Det är så människan vidgar sina vyer, vecklar ut sina kronblad, blir en större människa.

Och glöm inte - vi bibliotekarier finns där för er. Vi läser massor och är duktiga på att hitta rätt bok till rätt person. Fråga oss!

Enkätresultaten

Om du vill veta mer om enkäten, eller ta del av resultatet i detalj, kan du kontakta mig via mejl. Mejladressen är malin.e.granberg@umea.se.

Puffbild (flicka framför bokhylla): balyasina, Bigstock

Liten ordlista

Hbtq: Homo, bi, trans, queer.

Boats: Böcker som baseras på verkliga händelser.

Psykisk ohälsa: Kan exempelvis vara att en upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen.

Pusseldeckare: Brottet betraktas som en gåta, ett pussel, en lek, där författaren utmanar läsaren att avslöja brottslingen innan författarens huvudperson avslöjar lösningen.

Ätstörningar: En ätstörning kan innebära att en tänker mycket på sin kropp och vad en äter. Den påverkar och skadar både ens kropp och hur en mår psykiskt.

Dystopi: Motsatsen till utopi som betyder idealsamhälle. Alltså står dystopi för en negativ samhällsvision.

Våra texter

 1. Storläsare på Renforsskolan i Vindeln

  Skrivet av: Åza Sjöstam

  De älskar att läsa och är trogna biblioteksbesökare. Möt Matteus Ulander och Fabian Sigfridsson, som går i nian på Renforsskolan i Vindeln.

 2. Valfrihetens lov

  Skrivet av: Maud Sandström

  Sällan har vår handlingsfrihet varit större. Vi kan välja elleverantör, husläkare, pensionsfonder och pastasorter i all oändlighet. På ont när det blir fel – men för det mesta på gott givetvis. På biblioteket ställs man också inför oändligt många val, vad ska man välja för läsning härnäst?