Jag är bibliotekarie med särskilt ansvar för skolbiblioteksverksamheten för åldrarna 6-15 år.