Minnen av framtiden

Dikt och verklighet flyter ihop i berättelsen om en författare som möter staden New York, precis som Siri Hustvedt själv en gång gjorde.

En författare ser tillbaka på tiden när hon först kom till New York i slutet på 1970-talet. Hon beskriver hur hon flyttar till en trång liten lägenhet längst upp på Upper west side med målet att skriva en roman och ta del av kulturlivet på Manhattan. 

Jaget och minnet

Men romanen får ett eget liv och även verkligheten böjer sig efter fiktionen. Ljudet från grannlägenheten tar sig in i författarens huvud och händelser i romanen färgar hennes intryck. Samtidigt som den kreativa processen pågår möter huvudpersonen SH staden New York, dess skaparkraft och dess intellektuella strömningar. 

Hon möter också stadens baksida. Det är männens värld hon befinner sig i. Och hon är till en början ensam och utan pengar. Efter ett överfall skakas hon i sina grundvalar, men rädsla kan bli ilska kan bli styrka och förändring.

Att läsa Siri Hustvedt är att börja läsa en bok som byter skepnad så snart jag tror att mig vet vad det är för slags historia jag läser. Minnen av framtiden är en lek med berättandet, ett utforskande av jaget och minnet. Det blir också en introduktion till baronessan Elsa von Freytag-Loringhovens konstnärskap, som i anden och på ett väldigt konkret sätt blir en talisman för huvudpersonen. 

Intellektuell stimulans

Siri Hustvedt och hennes författarskap fascinerar mig och det är oundvikligt att tänka att hon skriver om sig själv. Kanhända lånar hon ut erfarenheter åt sin huvudperson i ännu en dimension av växelspelet mellan verklighet och fiktion. Förutom den intellektuella stimulansen och tankarna som boken väcker är det härligt att läsa en bok som så tydligt skildrar New York. 

Våra texter

 1. The summer without men

  Tips Av: Hustvedt, Siri Tipsat av: Anna Sahlén

  För att bli hel igen efter en personlig kris reser Mia till sin hemstad i Minnesota.

 2. Vad jag älskade

  Tips Av: Hustvedt, Siri Tipsat av: Johanna Lindbäck

  Min favoritbok. Den är väldigt innehållsrik. Dels är det en spännande historia och trovärdig beskrivning av en svår process i en familj.

 3. Den ensamma staden

  Tips Av: Laing, Olivia Tipsat av: Anna Sahlén

  Essäer om konst, ensamhet och ensamhet i konst med utgångspunkt i staden New York.

 4. City on fire

  Tips Av: Hallberg, Garth Risk Tipsat av: Anna Sahlén

  Omfattande och detaljerad roman om relationer där staden New York spelar en av huvudrollerna.

 5. Den skakande kvinnan

  Tips Av: Hustvedt, Siri Tipsat av: Anna Sahlén

  I försöken att förstå sin egen kropps reaktioner går författaren Siri Hustvedt genom forskning kring hjärnan och vårt medvetande.

 6. På jakt efter den skakande kvinnan

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  Två år efter sin pappas död ska den amerikanska författaren Siri Hustvedt hålla en förläsning till hans minne. Plötsligt börjar hon skaka häftigt och okontrollerat.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Sahlén den 13 september 2019