Biblioteken i Holmsund-Obbola

Biblioteken i Holmsund-Obbola finns på varsin sida av Umeälven, men arbetar som en enhet med bland annat gemensam personal.

Holmsunds bibliotek interiör
Foto: Umeå kommun

Båda är kombinerade folk- och skolbibliotek och kontakterna med områdets skolor och förskolor är täta och intensiva.Våra verksamheter riktar sig till alla åldrar.

Vi driver olika projekt och har en omfattande programverksamhet för barn och vuxna. Vi kan också erbjuda utställningsmöjligheter för konsthantverkare och samlare.

Lokalsamling finns på Holmsund-Obbola-hyllan. Vi erbjuder bland annat ca 28.000 böcker, ljudböcker, 5 dagstidningar, ca 65 tidskrifter, dvd-filmer samt musik-cd för barn.

För släktforskare finns ett särskilt rum med tillgång till släktforskningsmaterial och databasen Arkiv Digital.

Skolbibliotek

Storsjöskolan i Holmsund är en 4-9-skola och finns i byggnaden Trion, här finns också Holmsunds bibliotek som är både folk- och skolbibliotek. 

Skärgårdsskolan är F-3-skola i Holmsund. Där finns ett skolbibliotek.

Obbolaskolan är en F-9-skola och här finns Obbola bibliotek som är både folk- och skolbibliotek.

Från den gemensamma skoldepån kan lärarna låna temalådor, klass- och gruppuppsättningar m.m till sina klasser.

Allas barnbarn

Flera förskoleavdelningar i Holmsund och Obbola får varje vecka besök av en pensionär från allas barnbarnrörelsen som läser högt för en grupp barn. Verksamheten har pågått sedan 2000 och är mycket uppskattad. Huvudsyftet är att uppmuntra och stärka barns språkutveckling och att närma äldre och yngre generationer till varandra. 

Vi tar gärna emot fler Allas Barnbarnläsare!

Mål och planer

Kommunfullmäktige kräver att alla nämnder ska utarbeta kvalitetsdeklarationer där det tydligt framgår vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster.

Här hittar du kvalitetsdeklarationer för alla kommunens verksamheter.

 1. Obbola bibliotek

  Bibliotek

  Obbola bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Vi finns mitt i Obbolaskolan som är en F-9 skola. Du når oss via ingången från parkeringen vid Södra Obbolavägen. Det finns även en ingång mot Olasjöhallen. Där hittar du vårt bokinkast.

  Telefon: 090-16 35 88
 2. Service på biblioteket

  Innehåll

  På Holmsunds bibliotek kan du läsa, låna, lyssna, titta, eller bara vara. Hos oss finns böcker, ljudböcker, tidskrifter och DVD-filmer för alla åldrar och intressen. Här kan du också läsa dagstidningar, låna en dator eller koppla upp dig mot bibliotekets trådlösa nätverk.

 3. Kulturprogram

  Innehåll

  Biblioteken i Obbola och Holmsund har ett gemensamt kulturprogram med bland annat författarbesök, sagostunder, barnteater, musik och utställningar.

 4. Nyhetsbrev

  Innehåll

  Det gemensamma nyhetsbrevet för biblioteken i Obbola och Holmsund kommer en gång i månaden med boktips, information om nya böcker och filmer samt arrangemang.

 5. Holmsunds bibliotek

  Bibliotek

  Välkommen till Holmsunds bibliotek. Vi finns i Trion - byggnaden som förenar kunskap, kultur och hälsa i Holmsund. Du når oss från Frejavägen via Trions huvudingång.

  Telefon: 090-163586