Meröppet på Tegsbiblioteket

Tegsbiblioteket är ett meröppet bibliotek. Det innebär att besökare över 18 år kan använda biblioteket även när det är obemannat. Meröppetanvändare har tillgång till biblioteket 06.00 - 22.00 alla dagar året runt. Välkommen in till Tegsbiblioteket för att registrera dig.

Om meröppet
Bild på låssystem för Meröppet

Som meröppetbesökare har du tillgång till biblioteket under tid då biblioteket inte är bemannat. Du har tillgång till lokaler, media, datorer, skrivare och andra resurser som finns i biblioteket.

För att få tillgång till det meröppna biblioteket behöver du ett bibliotekskort med pinkod, giltig legitimation samt vara minst 18 år och registrera dig som meröppetanvändare. Du skriver på ett avtal som innehåller följande regler:

  • Släpp inte in någon obehörig. Du kan ta med din närmaste familj. Du är ansvarig för att de känner till och följer reglerna.
  • Låna inte ut ditt bibliotekskort till någon annan.
  • Visa hänsyn till andra meröppetbesökare.
  • Respektera att vissa media inte är för hemlån.
  • Registrera alla lån och återlämningar.
  • Ta med dina personliga tillhörigheter då du lämnar biblioteket.
  • Lämna biblioteket innan det stänger.
  • Se till att dörren stängs och går i lås när du lämnar biblioteket.


Så kommer du in

Under obemannad tid kan du låsa upp med hjälp av personnummer eller streckkoden på ditt bibliotekskort och pinkod på knappsatsen vid dörren. Ditt bibliotekskort och pinkoden är personliga och får inte lämnas ut till någon annan person. Du ansvarar för att inte släppa in obehöriga personer.

Låna och återlämna

Du lånar och återlämnar böcker som vanligt i självbetjäningsautomaten. Följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera noga att dina böcker blivit registrerade. Texten på skärmen talar om var du ska ställa böcker som du återlämnat.

Notera att vissa medier såsom TV-spel endast går att låna och återlämna under bemannade öppettider.

Skötsel och säkerhet
Bild inifrån Tegsbiblioteket Foto: Tegsbiblioteket

För att meröppet ska fungera är det viktigt att du plockar undan och tar hand om vårt gemensamma bibliotek. Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade föremål.

Du kan ta med din närmaste familj under meröppettid. Du är då ansvarig för att de känner till och följer reglerna. Barn får självklart följa med förälder eller målsman.

När biblioteket stänger

En stund innan biblioteket stänger hörs en högtalarröst som meddelar att biblioteket snart stänger. Om du inte lämnat lokalen i tid kan du bli ersättningsskyldig för eventuella utryckningskostnader.

När du lämnar biblioteket är det viktigt att du ser till att samtliga dörrar stängs och går i lås.

Tegsbibliotekets öppettider

Meröppet (obemannat)                           

Måndag - söndag 06.00–22.00                                   

Öppet med bemanning

Måndag 10.00 - 20-00

Tisdag 10.00 - 17.00

Onsdag 10.00 - 20.00             

Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 10.00-17.00              

Lördag ingen bemanning

Söndag ingen bemanning          

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kulturförvaltningen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge dig tillgång till meröppet och för att kunna komma i kontakt med dig.

Uppgifterna sparas så länge du har tillgång till meröppet. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har sparat om dig, rätt att begära ändring eller begränsning och rätt att få dem raderade. Ta kontakt med biblioteket om du vill göra något av detta.

Dina uppgifter delas med Bibliotheca, det företag som tillhandahåller meröppetsystemet. Vi har tecknat avtal med Bibliotheca för att säkerställa att dina uppgifter hanteras korrekt. Uppgifterna kommer inte att överföras till något land utanför EU/EES. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt Offentlighets-principen.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan läsa mer om hur Umeå kommun behandlar personuppgifter på www.umea.se/GDPR.