Vägar till meningsfullhet

Kognitiv beteendeterapi, ACT och mindfulness är verktyg vi kan ta till när kaos präglar tillvaron och social distansering genomsyrar vår vardag. Vi tipsar om böcker som kan hjälpa dig att bevara din psykiska hälsa.

Bekymrad person tittar ut genom ett fönster Foto: Anna Kraynova/Bigstock
Begreppet "social distansering" har blivit allmängods i dagens samhälle med dagliga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att hålla avstånd. Begreppet påverkar hur vi rör oss, hur vi umgås med varandra och inte minst hur och vad vi tänker om varandra. För visst oroar vi oss för den egna hälsan med coronaviruset så tätt inpå oss, men också för hälsan hos våra nära och kära.

WHO, FN:s organ för världshälsofrågor, definierar hälsa som inte bara frånvaro av sjukdomar utan ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Att främja det psykosociala välbefinnandet i samhället är något vi alla kan hjälpas åt med. De av oss som tillhör en riskgrupp för coronaviruset och de som arbetar på distans hemifrån kan nog stämma in i att en mycket liten gest kan göra stor skillnad för välmåendet i isolering. Nu gäller det att vara uppfinningsrik och hitta på nya sätt att umgås och knyta an, så att så många som möjligt kan bevara sin hälsa. Det kan vara ett telefonsamtal, fika på en parkbänk, ett samtal vid ytterdörren eller ett vykort. 

Ingen är helt frisk enligt "kasam"

Sociologen Aaron Antonovsky undersökte varför vissa som överlevt fångenskap i nazitysklands koncentrationsläger ändå kunde uppleva ett bra psykiskt mående. Han kom fram till att faktorer som ger upplevelse av hälsa är:

 • om individen kan tolka och förstå det som händer runt omkring
 • ifall det som händer upplevs som hanterbart
 • om livet uppfattas som meningsfullt

Aaron Antonovsky sammanfattade sin forskning i begreppet "kasam", en känsla av sammanhang och att ingen människa är helt frisk, utan att vi alla rör oss i spannet mellan känslor av kaos och meningsfullhet.

Myndigheter, ansvariga politiker och massmedia försöker nu i maj 2020 ge en så tydlig bild som möjligt av det nya coronavirusets spridning och påverkan och ger råd om hur vi kan agera i vår förändrade vardag. Det bidrar till att vi alla har goda förutsättningar att förstå vad som händer och gör situationen mer hanterbar, vilket förhoppningsvis bidrar till bättre hälsa för alla.

Metoder för mer välmående

Man med glasögon och hörlurar ser glad och avslappnad ut i en soffa Foto: fizkes/Bigstock
Det finns en handfull dominerande metoder som psykologer och terapeuter använder för att hjälpa oss att uppfatta livet som mer meningsfullt. Dessa metoder är mindfulness, ACT och KBT.

KBT, kognitiv beteendeterapi, bygger på att vi kan träna bort de flesta av våra oönskade tankar, känslor och beteenden och byta ut dem mot önskade tankar och beteenden. Träningen bygger på att iaktta sig själv och bli medveten om hur jag reagerar och agerar i olika givna situationer, för att med handlingsalternativ kunna träna in ett mer önskvärt beteende.

ACT, acceptance and commitment therapy, eller - training, är en vidareutveckling av KBT, som syftar till att stötta individen att acceptera sina svårigheter och problem genom att bli medveten om sina tankar, känslor och reaktioner och medvetet välja att avstå från att reagera på dessa och istället sätta sig över dessa. Målet för ACT är att nå de värden jag ställt upp i livet, att till exempel få ett rikare socialt liv.

Mindfulness är en typ av ACT och går kortfattat ut på att leva i nuet. Det innebär att inte låta sig styras av sina känslor, utan att uppmärksamma alla sinnesintrycken utan att värdera, döma eller agera på dem. Idéerna kommer ursprungligen från buddhismen och deras tankar om att frigöra sig från världsliga begär och nå upplysning genom meditation och medveten närvaro.

På biblioteken finns böcker att fördjupa sig i dessa olika metoder.

 

Litteratur om KBT

 1. Oro

  Undertitel: att leva med tillvarons ovisshet
  Av: Kåver, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Känsla|Känslor, känsloreaktioner
  Finns som: Bok
 2. KBT i utveckling

  Undertitel: en grundbok i kognitiv beteendeterapi
  Av: Kåver, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok
 3. Tillsammans

  Undertitel: om medkänsla och bekräftelse
  Av: Kåver, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok
 4. 12 verktyg i KBT

  Undertitel: från teori till färdighet
  Av: Linton, Steven James
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok
 5. KBT

  Undertitel: kognitiv beteendeterapi : komma på bättre tankar
  Av: Palmkron Ragnar, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok
 6. Sluta älta och grubbla

  Undertitel: lättare gjort med kognitiv beteendeterapi (KBT) : en bok om hur oro och ältande fungerar och hur man kan komma tillrätta med det
  Av: Wadström, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok

Litteratur om ACT

 1. Lyckofällan

  Undertitel: [skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang]
  Av: Harris, Russ
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Tillämpad psykologi
  Finns som: Bok
 2. När livet slår till

  Undertitel: ACT i svåra stunder
  Av: Harris, Russ
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok
 3. ACT i teori och tillämpning

  Undertitel: vägen till psykologisk flexibilitet
  Av: Hayes, Steven C
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Nervsystemets sjukdomar och psykiska störningar
  Finns som: Bok
 4. Sluta grubbla, börja leva

  Undertitel: [ACT-metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att fastna i dem, leva ett liv som fungerar]
  Av: Hayes, Steven C
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Psykiatriska behandlingsmetoder
  Finns som: Bok
 5. Konsten att vara självsnäll

  Undertitel: din väg till kroppsfred och själsfrid : självmedkänsla med ACT-metoden
  Av: Helander, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok

Litteratur om mindfulness

 1. Mindfulness för nybörjare

  Undertitel: medveten närvaro
  Av: Schenström, Ola
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Ljudbok CD
 2. 52 vägar till mindfulness

  Undertitel: råd för en bättre vecka
  Av: Schenström, Ola
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok
 3. Mindfulness

  Undertitel: ögonblickens under
  Av: Nhât Hanh
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Buddhism
  Finns som: Bok
 4. Mindful self-compassion

  Undertitel: så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla
  Av: Neff, Kristin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Personlig utveckling och träning
  Finns som: Bok

Våra texter

 1. Goda råd för hälsan

  Artikel Skrivet av: Maria Nordenback

  Ta vetenskapen till hjälp för att förbättra din hälsa.

 2. Må bra-böcker utan pekpinnar

  Artikel Skrivet av: Maria From

  God mat och rörelse utan krångliga metoder, sammanfattar den här tipslistan. Välbefinnande behöver inte vara svårare än så.

 3. Hälsa på recept

  Tips Av: Hansen, Anders Tipsat av: Hanna Widman

  Att det är bra att röra på sig har nog de flesta hört, men exakt hur bra är det egentligen? Och varför? Det får du veta i den här boken!

 4. 52 vägar till mindfulness

  Tips Av: Schenström, Ola Tipsat av: Hanna Widman

  En fin liten bok för dig som vill bekanta dig med mindfulness på ett enkelt sätt.

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Maria Nordenback den 22 maj 2020