Men först lite musik!

Femtio miljoner kinesiska barn och ungdomar lär sig idag klassiskt pianospel. Tänk er, 50 miljoner! Tanken svindlar!

Vad kan europeisk konstmusik från 1700- och 1800-talet ha att tillföra en kultur som räknar sin historia i större tidsspann än vad vi européer gör? Går det att inympa västerländsk kultur på en mångtusenårig kinesisk?
 
Frågan ställs i Göran Greiders och Mikael Strömbergs stimulerande samling texter kring musik i vidaste mening. 21 bilder och 60 texter om konsten att lyssna är underrubriken. Och det handlar inte bara om musik utan det vi hör omkring oss och hur det påverkar oss. Varför hör vi vissa ljud men missar andra? Behöver vi kanske helt ljudfria zoner och museér för utrotningshotade ljud? Och varför befinner sig kammarmusiken i kris? Är det musiken i sig eller institutionerna i sig som omedvetet stänger publiken ute? Det är ingen hejd på infallsrikedomen och språket är rappt.
 
Joakim Pirinen är tecknaren bakom bokens omslagsbild och 21 illustrationer. Ett salt ackompanjemang!
 
Att Göran Greider också är en poet med en särskild känsla för musik påminns vi om i ett antal dikter bland annat den om Johnny Cash som slutar;
 
Han har sjungit så här
I fyrtiofem år.
Röstens erfarenhet binder samman
generationer och de som
spritts ut inom den
stora klassen
som kastar runt människorna
och ibland gör dem så
sällsamt ensamma.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Hans Millgård den 7 januari 2008