Man har skjutit ett lejon

Poeten Maria Wine, 1912-2003, har skrivit om sitt liv i romanen Man har skjutit ett lejon.

Vid två års ålder kom Maria Wine till det barnhem som blev hennes hem under de tidiga levnadsåren. Övergiven av båda föräldrarna stod hon tidigt ensam i livet och barnhemmet blev, trots sina brister, den enda fasta punkten och tryggheten i livet.

Ensam och fylld av tankar över sitt eget liv och med en stark längtan efter en mor försöker hon överleva i den kärlekslösa miljön. Tillvaron formar henne till en osäker och rädd flicka, men trots svårigheter och motgångar är hon en stark individ som inte viker undan. Hon adopteras, får en familj men rotlösheten hos Maria Wine består.

Man har skjutit ett lejon är en stark skildring av barnet och den unga kvinnan Maria Wine. Författaren är betraktare av sitt eget liv och beskriver klarsynt sina upplevelser och hennes historia om upplevelserna på barnhemmet och hos fosterföräldrarna, maktlösheten och den orättvisa behandlingen av ett oskyldigt barn etsas fast.

I förordet till 1974 års upplaga säger Maria Wine ”naturligtvis så har jag med åren lärt mig att bättre handskas med barndomsminnena och leda in dem i produktiva kanaler”. Hennes författarskap resulterade också i flera litterära priser. Man har skjutit ett lejon kom för första gången ut 1951 och har kommit att bli en av de klassiska självbiografierna i Sverige.

 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Cecilia Englund den 19 mars 2010