Mahatma! eller konsten att vända världen upp och ner

Det är alltid hoppfullt att läsa om Mahatma Gandhi. Det kommer alltid skrivas biografier om honom för att han tillhör evigheten.

Av: O'Yeah, Zac
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2008
Låna
Den nya biografin Mahatma! eller konsten att vända världen upp och ner är skriven av den finsk-svenske författaren Zac O'Yeah. I likhet med andra böcker om Gandhi kan alla hitta intressanta detaljer om hans liv som man inte visste tidigare.
 
Två av tusen Gandhi
I den här biografin hittar jag bland annat två foton som gör mig glad och hoppfull på riktigt.
 
1. Det finns ett foto på Gandhi och Charlie Chaplin tillsammans. De sitter bredvid varandra. I detta möte lär Chaplin ha frågat Gandhi varför han tycker illa om maskiner. Fem år senare visades filmen Moderna tider av Chaplin som handlar om den ensamme människan och maskiner.
 
2. I ett annat foto är Gandhi böjd vid Dandis strand medan han har en näve salt i handen. Det var den sista dagen på Gandhis saltmarsch. Det pågår fortfarande saltmarscher i världen.
 
Saltmarschen
Saltkampanjen ägde rum 1930 och var en protest mot britternas saltmonopol sedan 1800-talet. Marschen var 40 mil lång från Ahmadabad på Indiens västkust till byn Dandi. Flera tusen människor anslöt sig till Gandhi. Marschen startade den 12 mars och Gandhi var framme vid Dandis kust den 5 april, där han tog en näve salt, vilket var förbjudet.
 
Vandra ensam
Dikten Vandra ensam inspirerade Mahatma Gandhi. Den är skriven av den indiske nobelpristagaren Rabindranath Tagore.
 
”Om ingen lystrar när du kallar, vandra ensam.
Vandra ensam, du min vän, vandra ensam.
Om alla hukar rädda, om ingen vågar tala,
Tappa inte modet fast deras blickar viker undan-
Säg öppet med ensam röst vadhelst du tänker.
 
Om alla vänder sig ifrån dig och flyr,
Och inte kastar ens en blick tillbaka,
Och inte ser hur dina bara fötter sargas
Av törnen där du banar dig en väg igenom djungeln,
Låt ändå inget rubba ditt beslut, min vän.
 
Om ingen tänder några lyktor för dig
Där du vandrar på din väg i stormig natt,
Om alla dörrar stängs igen framför dig
Låt hellre åskan slå ner och antända ditt bröst
Och brinn i mörkret, du min vän, brinn ensam.”
 
Dikten är hämtad ur boken Mahatma! eller konsten att vända världen upp och ner.

Jag Phoolan Devi

Av: Phoolan Devi Tipsat av: Annika Winning

Phoolan Devi berättar som sitt liv från barndomen i en fattig familj i en by i Indien till en plats i parlamentet.

Målgrupp:

Ämnesord

den 11 mars 2008