Jag arbetar på Umedalens bibliotek och Grubbebiblioteket. Jag har hand om läsecirklar för unga och vuxna, boken kommer och utställningar.