Jag arbetar på Ålidhemsbiblioteket. Jag håller bland annat i sagostunder för barn.