Jag arbetar som tillförordnad enhetschef för Ersbodabiblioteket, Mariehemsbiblioteket, Sävarbiblioteket och Ålidhemsbiblioteket.