Märit

Serieberättelse som gestaltar det personliga och det eviga i en kvinnas sekellånga liv.

Av: Rossholm, Elisa
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2021
Låna

Serieskaparen Elisa Rossholms farmor föddes i Östersund 1915. Hon levde genom två världskrig och ett föränderligt 1900-tal. I Märit berättar Elisa Rossholm berättelsen genom farmoderns minnen.

Vardag och stora skeenden

Det är en varsam skildring av ett liv, med några specifika nedslag som ger perspektiv på vår samtidshistoria. I Elisa Rossholms gestaltning förvandlas den till något levande som går att relatera till. 

Vi får läsa om vandringsfåglar, tyska ungdomar som skickades ut till valda platser för att värva nazistsympatisörer. Om Berlin våren 1939, dit Märit åker på bröllopsresa för att hon vill se vad som ligger bakom allt prat om vad som sker. Och sen om andra världskriget och hur Märit följer utvecklingen ensam med en liten bebis. Folkhemmets Sverige glimtar också förbi.

Det jag framför allt tar med mig, utöver berättelsen om en kvinna som går sin egen väg, är de livsfrågor som återkommer genom historien och i allas våra liv. Familjen, kärleken, otroheten, konsten, de ideologiska konflikterna, mänsklighetens lidande och de ljusa sidorna av tillvaron.

Utsnitt av ett liv

Elisa Rossholm tecknar i blyerts, vilket bidrar till en dämpad melankolisk känsla. Jag får en känsla av att berättelsen bara skrapar på ytan fast den täcker in så mycket, men vackert så - det som är, ett utsnitt av den stora rymd som är ett liv.

Våra texter

  1. Elisa Rossholm – bilder och blyerts

    Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

    I collage och blyerts, där orden får stå tillbaka för bilden, har Elisa Rossholm gjort bildberättelser som levandegör drabbande livsöden.

  2. Jag sträcker ut handen mot evigheten

    Tips Av: Rossholm, Elisa Tipsat av: Anna Sahlén

    Känsloväckande bildberättelse som utgår från Mary Wollstonescrafts skildring av några korta resor till Skandinavien i slutet av 1700-talet.