Mänskliga rättigheter oavsett kön

Våld i nära relationer är en stor ekonomisk börda för samhället, trots det har frågan inte högsta prioritet hos Världssamfundet. Helen Forsberg funderar över orsakerna och skriver om sitt engagemang för mänskliga rättigheter.

Kvinna med ögonbindel
Våld mot kvinnor förekommer i hela världen, i och utanför hemmet, i krig och fred. Våld drabbar kvinnor från alla samhällsklasser och alla åldrar och oberoende av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. De skyldiga går nästan alltid fria, även i Sverige. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskrivet i lagen. I Nicaragua till exempel, är det olagligt med abort och om du ändå genomgår en blir du satt i fängelse.

Mitt eget engagemang springer ur studentlivet i slutet på 1990-talet. Då var det trendigt att vara med i feministgrupper på Umeå universitet. Det började också poppa upp ett antal feministiska tidskrifter utöver Bang, som till exempel Bleck och Darling. Mitt intresse väcktes och det har sedan bara fortsatt.

Ekonomiforskare har tittat på vad våld i nära relationer kostar samhället och det är ingen liten summa, men den står ändå inte högst upp på världssamfundets dagordning. Kan det vara så att de som blir slagna är kvinnor och nästan aldrig har makt och att de som slår oftast är män och nästan alltid har makt?

Folkrätten är tydlig, varje stat ska respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter. Staten är också skyldig att förebygga och utreda alla sådana brott och bestraffa förövarna. Våldsutsatta kvinnor har också rätt till stöd och fullgott skydd, men tyvärr är vi långt ifrån en sådan verklighet även i Sverige. I boken Mias systrar beskriver Maria Eriksson hur hon från USA får kontakt med och försöker hjälpa kvinnor som flytt från Sverige på grund av att deras make eller sambo hotat döda dem.

Kvinna med tvättkorg
Världens kvinnor har inte samma tillgång till resurser och produktionsmedel som män till exempel genom diskriminerande lagar när det gäller egendom, att äga mark och arvsrätt. Dessutom har kvinnor oftast lägre lön än män och kvinnors arbete är delvis obetalt när det kommer till hushållsarbete. Enligt LO har kvinnor i genomsnitt 20 procent lägre timlön än män. Det beror enligt LO till stor del på att Sverige har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad, bara 10 procent av alla svenskar finns i yrken med jämn könsfördelning.

Värdet av kvinnors obetalda arbete uppgår enligt UNIFEM till närmare hälften av världens samlade BNP. Det obetalda arbetet redovisas aldrig och räknas inte in i socialförsäkrings- och pensionssystem. Fler och fler kvinnor världen över har nu avlönat arbete men det är ofta korttidsanställningar eller deltidsanställningar. Ofta råder dåliga arbetsförhållanden och man har inget arbetsrättsligt eller socialt skydd. Trakasserier och diskriminering på arbetsplatser är tyvärr inte heller en ovanlighet enligt Amnesty. I Sverige är vi ändå bättre på att dela på hemarbetet men kvinnor gör fortfarande dubbelt så mycket hemarbete som män (SCB 20110831, nr 2011:223).

Projektet Cause of death: Woman arbetar med att motverka våld mot kvinnor i världen. Två journalister och en fotograf dokumenterar våldet i tio länder runt om i världen. Detta för att sätta våldet på kartan och få allmänheten att öppna ögonen. Om politiker också lyssnar kan projektet driva på förändringar för kvinnor i världen.

På kvinnojourernas världskongress i Washington 2012 skall resultatet lanseras på en hemsida. Det kommer också att resultera i bland annat utställningar, föreläsningar och workshops. De som driver projektet är Karin Alfredsson, Linda Forsell och Kerstin Weigl och det går att följa deras arbete på bloggen causeofdeathwoman.wordpress.com. Jag tycker att det ska bli spännande att se deras resultat och jag följer bloggen med stort intresse.

Karin Alfredsson Den sjätte gudinnan
Karin Alfredssons engagemang bottnar i ilska över orättvisor mot kvinnor i Afrika och den katolska kyrkans skuld i det. För att nå ut till fler människor än de redan insatta började hon skriva romaner och hon är inte ensam.

På bokmässan i Göteborg 2010 berättade Katarina Wennstam och Maria Sveland om problemet med journalistikens lilla format. Det finns mycket mer att berätta än vad som ryms i ett reportage eller en artikel och de ville gå mera djuplodat i problematiken och då erbjöd romangenren mer.

Själv försöker jag påverka genom politiskt engagemang i både kommun och landsting samt genom medlemskap i föreningar och grupper. Eftersom vi fortfarande är långt ifrån jämställdhet och jämlikhet, göds engagemanget hela tiden. Jag blir fortfarande lika arg över de orättvisor vi kvinnor utsätts för bara för att vi är kvinnor, så jag kommer att fortsätta kämpa för att min dotter ska ha precis samma rätt som sina bröder.

Text: Helen Forsberg, Robertsfors bibliotek
Foto: Photos.com

 

Källor:
Kvinnokonventionen.se
Kvinnofridslinjen.se
Amnesty.se
LO.se
SCB.se
Cause of death: woman

 1. Den sjätte gudinnan

  Av: Alfredsson, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Ljudbok CD
 2. Bittrare än döden

  Undertitel: psykologisk spänningsroman
  Av: Grebe, Camilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Ljudbok CD
 3. Vinteräpplen

  Av: Sundström, Josefine
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 4. Mias systrar

  Av: Eriksson, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Ljudbok CD
 5. Sjunde våningen

  Av: Grennvall, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Tecknade serier
  Finns som: Bok
 6. Att springa

  Av: Sveland, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Ljudbok CD
 7. Smuts

  Av: Wennstam, Katarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Ljudbok CD
 8. Våld till vardags

  Undertitel: sjutton mäns berättelser
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok

Brott ur verkliga livet

Skrivet av: Anna Sahlén

Författaren Karin Alfredsson fick idén att förklä berättelser om utsatta kvinnor till spänningsromaner för att nå fler läsare. Här berättar hon om vad som driver henne och om ett nytt världsomspännande projekt.