Litteratur som livets lärobok

I samband med Världsbokdagen uppmärksammar vi den ryska litteraturen. I ryska skolor har läsning en annorlunda ställning, berättar två modersmålslärare i Umeå.

Ryssland
Elena Rozarenova och Elena Rassokhina är modersmålslärare i ryska. Litteraturens starka ställning i Ryssland visar sig i att det är ett eget ämne ända från årskurs ett till årskurs elva. Litteraturämnet är helt åtskilt från undervisning i läsinlärning.
 
För den som är lärare i ämnet litteratur är huvudmålet att hjälpa eleverna att gå från att vara en naiv läsare till att bli en mogen läsare, förklarar de. Analys och konstnärlig upplevelse är det viktiga, och att få eleverna att förstå vad författaren vill säga med sin text.
 
Med ett citat av pedagogen Lev Vygotskij får vi en bild av lärarens viktiga roll: ”Läraren bör vara rälsen på vilken vagnarna rör sig fritt och självständigt och av den bara får inriktningen på den egna rörelsen.”
 

Tolstoj och Dostojevskij

Litteraturen har alltid varit viktig i Ryssland och det finns en kanon som talar om vilka böcker som skall läsas. I de första årskurserna använder de ryska eleverna läroböcker med både äldre och nyare texter.
 
Två av de böcker som alla måste läsa högre upp i skolan är Leo Tolstojs Krig och fred och Fjodor Dostojevskijs Brott och straff.
 
Genomgående i ämnet är att eleverna jobbar litteraturhistoriskt, gör analyser och strävar mot en djupare läsförståelse. I början av varje läsår jobbar eleverna till exempel med myter och sagor. Då jämförs sagorna och myterna i olika tider och även mellan olika länder. Tanken är att eleverna skall se att det finns samma kärna i berättelserna.
 

Litteraturens höga status

Modersmålsläraren Elena Rassokhina uttrycker sig så här i vårt samtal: Litteratur är inte underhållning utan livets lärobok. En bra lärare i litteratur har hög status, och betraktas också som en lärare i livet.
 
bulgakov
Elena Rassokhina berättar om litteraturläraren som var väldigt engagerad och såg det som viktigt att kunna all poesi utantill. När han dog var det så många som ville vara med på hans begravning att det blev trafikkaos! Förutom familj, vänner och kollegor kom det elever från hela hans verksamhetstid.
 
En av dem sa i sitt minnestal att läraren inte bara hade förmedlat litteraturen till honom utan även lärt honom att tänka.
 
Ett av Elena Rozarenovas och Elena Rassokhinas boktips till oss är den stora ryska klassikern, Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita.
 
Text: Maude Westerlund och Fariba Bezaghian, Umeå stadsbibliotek
Foto: Photos.com
 
Fotnot: På ett seminarium under Littfest 2009 berättade Elena Rozarenova och Elena Rassokhina om den ryska modersmålsundervisningen i Umeå.
 

 1. Vygotskij och skolan

  Undertitel: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 2. Krig och fred

  Av: Tolstoj, Lev
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från slaviska och baltiska språk
  Finns som: Bok
 3. Mästaren och Margarita

  Av: Bulgakov, Michail Afanasʹevič
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1982
  Klassifikation: Slavisk och baltisk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 4. Brott och straff

  Av: Dostojevskij, Fjodor
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Slavisk och baltisk skönlitteratur
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Maude Westerlund den 21 april 2009