Jag arbetar med tidskrifter och årsböcker och tjänstgör även i lånedisken/ receptionen. Jag har också hand om personalens schema.