Jag arbetar med tidskrifter och årsböcker och tjänstgör även i informationsdiskarna.