Lättläst i cirklar

Genom lättlästa bokcirklar på svenska har Umeå kommuns bibliotek satsat på att hitta och engagera nyanlända och asylsökande med läsning.

Foto på broschyren "Lättläst i cirklar - att mötas genom texter"
I november 2016 beviljades Umeå kommun 140 000 kronor för projektet Lättläst i cirklar från Statens Kulturråd. Rådet hade fått regeringens uppdrag att fördela särskilda medel till folkbibliotek för "verksamhet som riktar sig till nyanlända och asylsökande".

Projektets mål var att:

  • Utveckla metod, initiera och genomföra lättlästa bokcirklar på svenska
  • Fokusera uppsökande arbete för att nå målgruppen
  • Skapa bokcirkelkassar med lättläst material på svenska

Under projektets gång genomfördes ett flertal läsecirklar på olika läsnivåer på flera bibliotek i Umeå kommun. Vi har lärt oss mycket av arbetet med detta och har samlat våra erfarenheter i bifogad fil.

Här kan du läsa en rapport om projektet i pdf-format.