Lättläst i cirklar

Genom lättlästa bokcirklar på svenska har Umeå kommuns bibliotek satsat på att hitta och engagera nyanlända och asylsökande med läsning.

Umeå kommun beviljades, i november 2016, 140 000 kr för projektet Lättläst i cirklar från Statens Kulturråd, som hade fått regeringens uppdrag att under hösten 2016 fördela särskilda medel till folkbibliotek för ”verksamhet som riktar sig till nyanlända och asylsökande”.

Projektets mål var att

  • Metodutveckla, initiera och genomföra lättlästa bokcirklar på svenska
  • Fokusera på målmedvetet uppsökande arbete för att nå målgruppen
  • Skapa bokcirkelkassar med lättläst material på svenska

Under projektets gång genomfördes ett flertal läsecirklar på olika läsnivåer på flera bibliotek i Umeå kommun. Vi har lärt oss mycket av arbetet med detta och har samlat våra erfarenheter i bifogad fil.

Här kan du läsa en rapport om projektet i pdf-format.