Jag är anställd som dramapedagog. Jag finns i Sagorummet och Skapa formverkstad, håller i fortbildning samt utåtriktad verksamhet. Jag finns även på ”golvet” i biblioteket.

Från och med den 1 mars 2021 har Lalla gått i pension.