Ladda

Ladda är ett rum där datorerna är utrustade med särskild hård- och mjukvara för den som behöver extra hjälp. Du hittar det på plan 3, Umeå stadsbibliotek.

Rummet Ladda är till för dig som har synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Du som har rätt att låna talböcker har också rätt att boka Ladda.

Scanna dokument för uppläsning

Utrustningen kan användas till att skriva, redigera, läsa, och skriva ut en text. Du kan också scanna in ett redan skrivet dokument och få det uppläst, eller förstorat.

I Ladda kan du också söka i bibliotekets katalog och använda internet.

Förstoring, uppläsning och punktskrift

Det finns också program för rättstavning, program för förstoring både med och utan talstöd, program för att omvandla texten till punktskrift och tal, och flera olika ordböcker på många språk.

Talböcker

I Ladda finns också möjlighet att läsa talböcker i det digitala formatet Daisy antingen i särskild spelare, eller via datorn. Talbokslån riktar sig till personer som har svårt att tillgodogöra sig vanligt skriftligt material. Läs på legimus.se om vem som får låna talböcker.