Låneregler

Här finns de låneregler som gäller för våra bibliotek. Du hittar även länkar till låneregler på olika språk.

Dina uppgifter

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens bibliotek. Det innebär att uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekens personal. Personalen har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 40, §3.

Biblioteket hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. Du ansvarar för att böcker och annat material som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick.

Om du tappar ditt kort ska du spärra det så snart som möjligt. Ring till något av våra bibliotek eller spärra det när du är inloggad på Minabibliotek. 

Vårdnadshavare ansvarar för barns lån. Räkningar till barn och ungdomar under 18 år skickas till vårdnadshavaren.

Om du lämnar din e-postadress kan du få förvarningar när lånetiden håller på att gå ut, påminnelser om försenade böcker och aviseringar om att reserverade böcker finns att hämta. Aviseringar går också att få via SMS.

Pin-kod

Du väljer själv en pin-kod som kopplas till kortet. Du behöver koden för att låna böcker och annat. På vissa bibliotek behövs koden för att boka datorer och grupprum.

Reservation

Du kan reservera en bok som är utlånad eller som finns inne på något av regionens bibliotek. När boken finns att hämta på valt bibliotek får du ett meddelande.

Avgifter

Förseningsavgift betalar du från och med den dag du fyller 18 år. Avgiften ska helst betalas när du lämnar tillbaka det som är försenat. Om du inte betalar ligger avgiften kvar på lånekortet.

Om den sammanlagda avgiften är 50 kronor eller mer, spärras ditt lånekort tills avgiften är betald. Beloppet kan komma att faktureras i efterhand. Då tillkommer en faktureringsavgift.

Om materialet inte återlämnas efter två påminnelser, skickas en räkning och lånekortet spärras.

För barn- och ungdomsböcker utgår ingen förseningsavgift. För Boken kommer-lån, lån av talböcker, lån via lantbrevbärare och lån i Bokbussen utgår ingen förseningsavgift.

Försening

4-veckors lån och vissa 2-veckors lån:
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum, därefter 2 kronor per volym och dag. 
 
1-veckas lån och filmlån:
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum, därefter 5 kronor per volym och dag.

Högsta avgift är 100 kronor per volym.

Högsta avgift per återlämningstillfälle är 300 kronor.

Ersättning
 
Borttappat och skadat material ersätts enligt värdering, samt med 50 kronor i administrativ avgift per volym.

Om materialet återlämnas efter att en räkning har skickats ut, utgår 50 kronor i administrativ avgift per räkning. Förseningsavgift utgår även för skadat eller förkommet material.

Borttappat lånekort för vuxna kostar 20 kronor. Borttappat lånekort för barn kostar 10 kronor.

Fjärrlån
 
Fjärrlån från Norden kostar 25 kronor. Fjärrlån från länder utanför Norden kostar 150 kronor per bok och 75 kronor per artikel.

Här hittar du

Låneregler på olika språk

Årtalen är det år dessa PDF:er senast uppdaterades. Smärre justeringar har skett. De låneregler som är korrekta i sin helhet hittar du i texten på den här sidan.