Låneregler

Här finns de låneregler som gäller för våra bibliotek. Du hittar även länkar till låneregler på olika språk.

Bibliotekskort

På alla folkbibliotek i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner kan du låna utan avgift.

För att låna behövs ett bibliotekskort. Det får du genom att visa giltig legitimation. Du kan få ett bibliotekskort även om du saknar legitimation, svenskt personnummer eller en fast adress. Då gäller ditt kort i tre månader.

När du skaffar ett bibliotekskort accepterar du att följa bibliotekens låneregler. Aktuella låneregler finns på denna sida. Kortet gäller på alla folkbibliotek i Umeåregionen. Ta gärna med det när du besöker biblioteket.

Om du har ett bibliotekskort kan du också boka datorer och grupprum, använda databaser och låna e-böcker.

Barn kan få bibliotekskort från och med det år de fyller sex år. Du som inte har fyllt 18 år behöver inte visa legitimation, det räcker med att du har med din vårdnadshavare eller ett intyg. Om du är 16 år och har egen legitimation behövs inte vårdnadshavares underskrift.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. Du ansvarar för att böcker och annat material som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. I annat fall kan du få betala en avgift.

Om du tappar ditt kort ska du spärra det så snart som möjligt. Det kan du göra genom att ringa ditt bibliotek eller logga in på Minabibliotek.se. Du kan få ett nytt kort mot en avgift.

Vårdnadshavare ansvarar för barns lån.

Om du lämnar din e-postadress kan du få förvarningar när lånetiden håller på att gå ut, påminnelser om försenade böcker och aviseringar om att reserverade böcker finns att hämta. Aviseringar går också att få via SMS.

Åldersgränser

Du måste ha fyllt 15 år för att få låna filmer och tv-spel. Vissa spel måste du ha fyllt 16 år eller 18 år för att få låna.

Pin-kod

Du väljer själv en fyrsiffrig kod som kopplas till kortet.

Du behöver koden när du lånar. Du behöver också koden för att logga in på vår webbplats, Minabibliotek.se. På vissa bibliotek används bibliotekskort tillsammans med kod för att komma åt andra resurser, som wi-fi, datorer och grupprum.

Omlån

Du kan göra omlån på Minabibliotek.se, på biblioteken eller per telefon. Lånar du om efter att lånetiden gått ut får du betala förseningsavgift.

Du kan göra upp till fem omlån per volym. Film och musik kan du låna om en gång.

Material som det är kö på eller som har kort lånetid kan du inte låna om.

Reservation

Du kan reservera en bok som är utlånad eller som finns inne på något av regionens bibliotek.

Avgifter

Biblioteken tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som lämnas tillbaka för sent.

Förseningsavgift betalar du från och med den dag du fyller 18 år. Betala gärna avgiften när du lämnar tillbaka det som är försenat. Om du inte betalar ligger avgiften kvar.

Om den sammanlagda avgiften är 50 kronor eller mer, spärras ditt bibliotekskort tills avgiften är betald. Beloppet kan komma att faktureras i efterhand. Då tillkommer en faktureringsavgift.

Om materialet inte återlämnas skickas en räkning.

Räkningar till dig som är under 18 år skickas till vårdnadshavare.

För barn- och ungdomsböcker betalas ingen förseningsavgift.

För Boken kommer-lån, lån av talböcker, lån via lantbrevbärare och lån i Bokbussen betalas ingen förseningsavgift.

Försening

Förseningsavgiften är 3 kronor per volym och dag. Lämnar du igen det du lånat dagen efter förfallodatum slipper du förseningsavgift. 

Högsta avgift är 200 kronor per volym.

Högsta avgift per återlämningstillfälle är 200 kronor.

Ersättning
 
Borttappat och skadat material ersätts enligt värdering, samt med 50 kronor i administrativ avgift per volym.

Om materialet återlämnas efter att en räkning har skickats ut, utgår 50 kronor i administrativ avgift per räkning. Förseningsavgift utgår även för skadat eller förkommet material.

Borttappat bibliotekskort för vuxna kostar 20 kronor. Borttappat bibliotekskort för barn kostar 10 kronor.

Fjärrlån
 
Fjärrlån från Sverige och andra länder i Norden kostar inget. Fjärrlån från länder utanför Norden kostar 200 kronor per volym. 

Dina uppgifter

Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens bibliotek. Uppgifter om lån och reservationer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt.

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar de personuppgifter som behövs för att kunna administrera lån, reservationer och eventuella skulder, samt för att kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas tills vidare, men du har när som helst rätt att få dem raderade förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka det du lånat. Om du lånar talböcker eller har boken kommer-service sparas dina lån endast om du lämnat ditt godkännande.

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister. 

Tillägg till lånereglerna (saknas i pdf:erna för utskrift)

Se eller ändra dina uppgifter

Det är kulturförvaltningen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig i vårt regionssamarbete. Du har rätt att få ut information om uppgifter vi har sparat om dig, rätt att ändra dem och i vissa fall att radera dem. För att göra något av detta kan du kontakta Umeå kommuns dataskyddsombud via e-post eller brev. Vi skickar eventuella klagomål vidare till Datainspektionen.

En mer utförlig beskrivning och kontaktuppgifter till dataskyddsombud och Datainspektionen finns på Umeå kommuns webbplats.

Mer information

 1. Biblioteken är öppna med begränsningar

  Skrivet av: Minabiblioteks redaktion

  Det är öppet på biblioteken i vårt samarbete, men vissa begränsningar finns fortfarande. Från början av oktober återgår de flesta bibliotek till ordinarie öppettider.

Här hittar du

Låneregler på svenska

Låneregler på fler språk

OBS! Det kan finnas formuleringar som inte längre stämmer med gällande låneregler. 

 

Läs mer

 1. Låna

  Läs om hur du lånar en bok, lånar om, ställer dig i kö och vilka regler som gäller när du gör allt detta.

 2. Vanliga frågor

  Här har vi listat frågor som vi ofta får eller som vi tror att många undrar över.