Låna en författare till din bokcirkel!

Nu har du chansen att träffa en författare i biblioteksbussen.

Svarta tygpåsar på en vit hylla.

Tillsammans med Umeå stadsbibliotek och i samarbete med ABF erbjuder vi ett antal särskilda bokcirkelkassar. Utöver böcker och diskussionsunderlag innehåller de även möjligheten till ett författarbesök. Ni träffas och diskuterar boken vid tre tillfällen och den fjärde gången kommer bussen och författaren till er.

Titlarna och författarna det handlar om är Anita Salomonsson: Skärvor av liv och Ängeln i posthuset, Arne Müller: Stockholm, städerna och världen, Mikael Berglund: Smekmånader, Anna Holmström Degerman: Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs, Annah Ovesson: Att vänta ett liv, Kent Lundholm: All världens lycka, Margareta Burman: Av fröjd och smärta, och Anneli Furmark: En sol bland döda klot.

Författare till bokcirkel
Foto: Erik Sjöström, Ingela Hjulfors, Martin Stenmark, Matthew Philips, Ulf Hägglund, Erland Segerstedt, Annakarin Drugge.

Det finns tre datum som biblioteksbussen skulle kunna komma till din bokcirkel:

12 mars, 23 april och 4 juni.

Hör av dig till Synneva Byrkjeland för mer information och anmälan. synneva.byrkjeland@umea.se, 090 - 16 33 32 eller 070 - 216 26 98.

 I bokcirkelkassen finns en blankett som fylls i vid utlån. Där uppger låntagaren namn och personnummer på alla cirkeldeltagarna och planerade datum för cirkelns träffar. Bokcirkeln förbinder sig att träffas fyra gånger kring boken, den fjärde gången tillsammans med författaren i biblioteksbussen. Detta tillfälle bokar Synneva via ABF.

Ämnesord

den 11 februari 2020