Jag är bibliotekschef och ansvarar bl.a. för offentliga program för barn och vuxna samt bibliotekets utställningar.