Krigsfall Sverige!

Hur nära var Sverige att bli indraget i Andra världskriget?

Sveriges roll i denna konflikt har debatterats ganska flitigt de senaste åren. Samlingsregeringens allt överskuggande strävan, att till varje pris hålla Sverige utanför kriget, har utsatts för hård kritik från eftervärlden.

Den här nyutkomna boken kanske inte tillför så mycket nytt i "moral-debatten". Däremot får vi en ganska detaljerad redogörelse för de konkreta anfallsplaner Tyskland hade mot Sverige 1943. De flesta bedömare är eniga om att Per-Albins ofta citerade ord vid krigsutbrottet 1939, "Vår beredskap är god", saknade täckning. Men hur såg läget ut 1943?

Sätter man in Linders bok i sitt sammanhang känns den trovärdig, även om den den bristande källhänvisningen, samt en del uppenbara felaktigheter i bildmaterialet, lämnar en del i övrigt att önska.

Kodnamn Mikael

Av: Bresky, Tomas Tipsat av: Lennart Kihlberg

Den 11 februari 1952 anhölls norrbottningen Fritjof Enbom, skäligen misstänkt för grovt spioneri för Sovjetunionens räkning.