Konsten att må bättre

Matilda Heindow utgår från sina egna erfarenheter när hon omsorgsfullt försöker hjälpa andra till en bättre psykisk hälsa.

På Instagram heter Matilda Heindow @crazyheadcomics och postar informativa illustrationer som  knyter an till psykisk hälsa och ohälsa. Hennes teckningar visar hur effektiva bilder kan vara på att beskriva och förklara komplexa frågor. 

Informativa illustrationer

Med Konsten att må bättre har hon skapat en egenvårdsbok för den som kämpar med psykisk ohälsa i någon form. Både för den som försökt söka hjälp på olika sätt eller som kanske just börjat reflektera över sitt mående. I boken utgår hon från sina egna erfarenheter.  

Det är en vänlig och omtänksam bok som är lätt att ta till sig. Illustrationerna är så pass informativa att de går att använda utan att läsa alla texter. Bilderna är ofta enkla och tydliga, i klara färger, med en omsorgsfullhet i uttrycket.

Vänliga råd

Det finns scheman, tankekartor och listor som är lätta att förstå och inspireras av. Tips och råd på vart du kan vända dig för att söka hjälp. Små saker att ändra på i din vardag som kan hjälpa till ett bättre mående. 

Sammantaget är det en lättsam och enkel bok som i bästa fall kan göra viktig skillnad. 

Våra texter

  1. Hjärnan darrar

    Tips Av: Wiksten, Klara Tipsat av: Anna Sahlén

    En studie i medkänsla. 19 ömsinta porträtt av människor som inte har en given plats i framgångssamhället.

  2. Böcker om utmattning

    Artikel Skrivet av: Jenny Sandells

    Här finns tips på böcker om stressrelaterad ohälsa, om vilka riskfaktorer som finns, och om hur en långsiktig återgång till arbetet efter en sjukskrivning kan gå till.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Sahlén den 14 juni 2023