Jag är bibliotekarie och arbetar gentemot unga och unga vuxna.