Kapprumsbibliotek i Bjurholm

Ulrica Lidström, barn-, ungdoms- och skolbibliotekarie i Bjurholm, skriver om hur biblioteket lånar ut böcker i förskolornas kapprum.

Åtta röda backar med låneböcker uppställda i ett bibliotek. Foto: Bjurholms bibliotek
Bibliotekarien Ulrica Lidström med Bjurholms kapprumsbibliotek.
För några år sedan fick jag för första gången höra talas om kapprumsbibliotek. Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där du enkelt kan låna en bok när du hämtar dina barn från förskolan.

Bibliotek på förskolan

Det lät bra och viktigt. Det skulle också passa bra in i vår kommuns arbete ”Språktråden” som syftar till en bred språkutveckling från småbarnsåren och upp genom hela skoltiden. En önskan om att starta upp kapprumsbibliotek i Bjurholm började gro.

Under hösten 2021 öppnade sig en möjlighet att ta tag i detta. Jag köpte in de böcker som behövdes för att sätta igång, tog kontakt med förskolorna och gjorde en plan. Och nu är vi där!

Så fungerar det

Så här ser det ut: Kapprumsbiblioteket består av åtta plastlådor med böcker som ska rotera mellan kommunens 8 förskoleavdelningar. Lådorna innehåller pekböcker, bilderböcker, sagoböcker och lättare faktaböcker.

I varje bok finns en boksticka med bokens titel och plats för låntagaren att skriva barnets namn och utlåningsdatum. Bokstickan lämnas kvar på förskolan medan boken lånas. Vid återlämning stryks namnet, stickan sätts åter i boken som nu är redo för nytt utlån.

Boklådorna är nu ute på avdelningarna. Det blir spännande att se hur detta funkar och tas emot av personal, barn och vårdnadshavare.

Mer för förskolan

 1. För barn 0-3 år

  Innehåll

  Här hittar du nya böcker för de yngsta barnen, och temalistor med lästips. Läs också om bibliotekens arbete med bokstart, språkstart och babybokprat.

 2. Läs högt för små barn

  Artikel Skrivet av: Veronika Hägglund

  Att höra en vuxen läsa en spännande bilderbok om något intressant hjälper det lilla barnet att utveckla sitt språk. Läs högt ofta, läs överallt, läs det som passar just er. Ha roligt, tipsar Veronika Hägglund som arbetar med projektet Bokstart.

 3. För små barn och deras vuxna

  Innehåll

  Här tipsar vi dig som är förälder eller pedagog om bilderböcker och andra resurser för yngre barn. Bibliotekens arrangemang för små barn finns här också.