Justerad hållplats Fäbodåkern

På grund av olycksrisk justeras Biblioteksbussens hållplats i Fäbodåkern. Bussen kommer istället att stå i infarten mot Bäcksjön.

Vi bedömer den nuvarande hållplatsen i Fäbodåkern som såpass trafikfarlig, att vi flyttar oss till infarten mot Bäcksjön istället.

Det gäller från och med måndag 28 november 2022. 

Ämnesord

den 22 november 2022