Josefine är den digitala handledaren på Bjurholms bibliotek. Han kan hjälpa till med digitala frågor. Hon är också den som ansvarar för kommunikationen på hemsidor och sociala medier.