Jag är bibliotekarie med särskilt ansvar för skolbiblioteksverksamheten. Jag jobbar med läsfrämjande arbete, medie- och informationskunnighet (MIK) och bibliotekskunskap.