Jag arbetar som bibliotekarie vid Hörnefors bibliotek. Mitt huvudansvarsområde är program/arrangemang för vuxna och barn 0-5 år.