Jag ansvarar för arkeologi, noter och vår hylla med böcker om demens. Jag har också sångstunder och sagostunder för barn och ansvarar för Musikrummet.