Jag ansvarar för arkeologi, idéhistoria, noter och vår hylla med böcker om demens. Jag har också sångstunder för barn och jobbar med boken kommer och Musikrummet.