Jag har mestadels pass i skönlitteraturdisken på plan 3 och på barn och ung-avdelningen på plan 4. För närvarande ansvarar jag även för Högläsningsklubben på Instagram (@hoglasningsklubben) och här på Mina Bibliotek.