Jeatjah vuertiemisnie – En annan väntan

En personlig berättelse om internationell adoption till det samiska samhället.

De samiska berättelserna om adoption har varit få i litteraturen om internationell adoption. I den här boken lyfter Anna Sofie Bull Kuhmunen frågan om hur det samiska samhället tar emot adopterade barn. Hon har själv erfarenhet av att gå igenom en adoptionsprocess och berättar om sin längtan efter barn och alla frågor hon har ställts infö.

I boken ges utrymme för de samiska erfarenheterna och rösterna kring ämnet. Boken är en flerspråkig parallellutgåva, så du kan välja om du vill läsa den på sydsamiska eller på svenska.

Anna Sofie Bull Kuhmunen är uppvuxen i Snåsa i Norge, men är nu bosatt i Jokkmokk. 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Sara Larsson den 23 oktober 2020