IT-kunskap

På biblioteken försöker vi ge dig information och vägledning. Som en del i det ordnar vi flera aktiviteter för dig som vill lära dig mer om sådant som Internet, datorer och vårt informationssamhälle.

Puffbild: RoseStudio/Bigstock

Ser du inget på den här sidan, så finns det just nu inga inbokade IT-aktiviteter.