Intressanta språk i fokus

Hur ska biblioteken visa på de språk som också talas i Sverige? Under 2016 gör Umeå stadsbibliotek en satsning på att lyfta fram litteratur på andra språk än svenska och engelska.

Bild på Cecilia Flodström Darvish-Jany
Umeå stadsbibliotek har utnämnt 2016 till språkår. Varje månad kommer det att bli extra fokus på ett utvalt språk. Det är också tänkt att hela året ska göra både personal och besökare medvetna om de språk och den mångfald som finns runtom oss.

Anglosaxisk tradition

– Vi lever i ett samhälle som består av folk som pratar väldigt många språk. Men det finns en väldigt anglosaxisk tradition på biblioteken, säger Cecilia Flodström Darvish-Jany, bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek.

Tillsammans med kollegan Kendra McDonnell har hon tagit initiativet till språkåret och inte minst rannsakat sin egen läsning och sitt eget bokurval på vägen dit. Hon erkänner att det inte såg särskilt bra ut.  

Umeåregionens bibliotek deltog 2015 i kampanjen Bibliotek mot rasism. I samband med det har stadsbibliotekets personal diskuterat frågor som rör vilken världsbild som speglas i exempelvis skyltningar och vid bokprat.

Mångfald på biblioteken

Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren (länk till pdf öppnas i nytt fönster) som presenterades i november 2015 visade att kvinnor och människor med utomeuropeisk härkomst är underrepresenterade i medierna.

– Det är viktigt med representation. En jämn könsfördelning är viktig men vi måste också lyfta diskussionen vidare. Svarta kvinnor i Sverige är till exempel så oerhört lågt representerade i media och efterfrågade om åsikter, säger Cecilia Flodström Darvish-Jany.

Även biblioteken behöver visa på en större mångfald som speglar omgivningen bättre. Cecilia Flodström Darvish-Jany arbetar bland annat med bibliotekets program och strävar efter att de ska visa på något annat än vit medelklass.

Extra fokus på tolv språk

– Vi hade Fanna Ndow Norrby här i höstas och i mars presenterar vi tillsammans med Kvinnohistoriskt museum en föreläsning med Felicia Margineau som pratar om hur man kan genomföra samhällsförändringar via sociala medier.

Inför 2016 har tolv språk valts ut och det kommer att bli lite extra fokus på dem under året, men det är bara en bit i en större ambition om att skapa en medvetenhet i bibliotekets verksamhet. Det kan handla om att lyfta fram litteratur på andra språk i skyltning och ge boktips både i det fysiska rummet och på Minabibliotek. Här finns till exempel tips på arabiska barnböcker och samiska ungdomsböcker.  

Bild på samiska böcker på stadsbiblioteket
– I den mån det är möjligt vore det också roligt att ha författarbesök knutna till de olika språken. Sedan kommer det att ordnas sagostunder på olika språk, säger Cecilia Flodström Darvish-Jany.  

Språkåret 2016

Januari: arabiska
Februari: samiska
Mars: persiska
April: romani
Maj: ryska
Juni: kinesiska
Juli: somaliska
Augusti: thai
September: kurdiska
Oktober: italienska
November: spanska
December: finska

Text och foto: Anna Sahlén, Minabibliotek

Svart kvinna

Tipsat av: Anna Sahlén

En antologi vars många vittnesmål visar på en uttalad rasism i dagens Sverige.

Berättelser och fakta på arabiska

Skrivet av: Åsa Zetterström

På biblioteken finns böcker på många språk. Vi har listat några böcker på arabiska. Böcker för dig som är ungefär 8-12 år.

Amu Nawruz va Haji Firuz

Av: Ahmadi, Zhila Tipsat av: Fatemeh Mohammadi

Bilderbok på persiska som handlar om att fira det persiska nyåret. På svenska betyder titeln just "Farbror Nyår och Haji Firuz".

Målgrupp:

Ämnesord

Skrivet av: Anna Sahlén den 29 januari 2016