Dans och rörelse i biblioteksrummet

Koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén utforskar bibliotekets danskonstnärliga möjligheter.

Person i grå skjorta sitter i en fåtölj på biblioteket. Foto: Sofia Carlström
Under våren huserar koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén på biblioteket i Vännäs inom ramen för Koreoteket, ett residens för danskonstnärer som Regionbibliotek Västerbotten och Dans i Västerbotten instiftat.

Du har vistats en del på biblioteket under hösten och vintern, hur har du upplevt det? 

– När jag har besökt bibliotek tidigare så har jag haft en egen utgångspunkt, till exempel att låna en bok. Nu har jag funderat mer på andra perspektiv, som på hur biblioteket används och hur folk rör sig. Biblioteket är en plats för allmänheten, men det är också en arbetsplats och för en besökare kan biblioteket fungera som många olika sorts platser. Jag har även fått se hur bibliotekarier interagerar med besökare och vilken stämning det är - allt som ett bibliotek rymmer.

Vad gör en koreograf?
– En koreograf arbetar med rörelse, dans och koreografi på olika sätt. Det finns koreografer som arbetar inom teater, film och performance. En slagsmålsscen på film kan vara koreograferad. Koreografer kan även arbeta inom olika dansgenrer eller med andra rörelseuttryck. 
– Själv arbetar jag med att skapa koreografiska verk inom det som brukar kallas samtida dans eller samtida koreografi. Jag skapar alltså föreställningar för scenrum och andra publika rum. Jag arbetar även med workshops, mentorskap och initierar projekt av olika slag där koreografi är utgångspunkten.

Vad är syftet med att dansa på ett bibliotek? 

Dansare i blå väst sträcker sig mellan hyllor. Foto: Peter Stens
– Som koreograf är det intressant att skapa och uppleva rörelse i en annan miljö än på en scen. När koreografi får existera på mer tillgängliga platser blir det öppet för de som vanligtvis inte dansar eller tar del av dans.

– Det finns en utbredd idé om att dans är svårt och att man behöver en viss typ av kunskap eller kropp för att ägna sig åt dans vilken inte stämmer. Som människor rör vi på oss hela tiden mer eller mindre och tillgången till dans finns i oss. Koreografi och dans har en plats överallt som jag ser det. Genom att låta rörelse och bibliotek mötas blir tröskeln förhoppningsvis lägre för många. Att prata om rörelse istället för dans eller koreografi kan också sänka ribban.

Till vem vänder sig rörelse-workshoparna? 

– Till alla som är nyfikna på att röra sig i ett biblioteksrum. Deltagarna behöver inga förkunskaper, jag anpassar varje workshop. Alla kan ägna sig åt rörelse och koreografi - det finns inga regler. Det är det som är så roligt med att ägna sig åt en konstform där kroppen och rörelsen skapar innehållet. Det räcker att vara nyfiken på vad en koreograf kan hitta på i ett bibliotek för att delta.

Vad kan de som deltar förvänta sig? 

– Som deltagare kan du förvänta dig att upptäcka biblioteket på ett nytt sätt. Du kommer få röra dig i biblioteket utifrån enkla instruktioner. Varje tillfälle ser lite olika ut beroende på om biblioteket är öppet eller inte. Vi kommer arbeta utan musik och förhålla oss till biblioteksrummet.

Skiljer sig workshoparna från varandra?

– Varje workshop har ett eget upplägg även om det kommer finnas likheter. Det äger rum tre workshops under våren och som deltagare behöver en inte delta på alla tre, fast det är roligt om någon vill det!

Du har även haft workshops för personalen på biblioteket, vilken respons fick du?

– Det har varit inspirerande. Bibliotekarierna har upplevt att de har fått en ny relation till rummet. Genom enkla rörelser har vi förkroppsligat olika moment i ett yrke där det är vanligt att stå i en informationsdisk eller att gå ut med en bok. Och det enkla blev storslaget. Jag har sett så mycket kärlek till biblioteket, och det blir tydligt att biblioteket är en viktig plats.

Vad händer mer inom ramarna för Koreoteket?

– På kvällen den 2 maj presenteras Koreoteket närmare, då är både jag och andra initiativtagare på plats. Längre fram i vår kommer ett tillfälle när professionella dansare jobbar i biblioteket, så då finns möjlighet att vara betraktare.

 

Målgrupp:

Skrivet av: Jenny Sandells den 10 maj 2024