Ingens mamma

Tolv texter om att gå emot normen att skaffa barn.

Att skaffa barn är normen i vårt samhälle. De kvinnor som aktivt väljer något annat blir ifrågasatta, kanske även kritiserade. Acceptansen och toleransen för beslutet att leva utan barn tycks låg.  

Ingens mamma är en svensk antologí om barnfrihet. Skribenterna delar med sig av personliga erfarenheter och upplevelser knutna till valet att leva utan barn.

Perspektiv och nyanser

Redaktören för antologin, Josefine Adolfsson, har velat göra en bok hon själv saknat, en bok som ger perspektiv och skapar tankar. Jag tycker texterna är intressanta och nyanserar en cementerad föreställning - att alla kvinnor vill ha barn.

Författaren Lena Anderssons skriver tänkvärt om att göra revolution mot evolutionen, Sofie Åberg berättar om sina erfarenheter av att sterilisera sig. I flera av texterna blir det tydligt vilken resurs vuxna utan barn kan vara för andras barn.

Efter att ha läst boken kan jag inte annat än att tro att beslutet att inte skaffa barn är betydligt mer genomtänkt än beslutet att skaffa barn för de allra flesta.

Egenmäktigt förfarande

Av: Andersson, Lena Tipsat av: Anna Sahlén

Skribenten Ester faller för konstnären Hugo och sugs in i ett mörkt år av förtärande kärlek.

Kvinnor på ett tåg

Av: Nair, Anita Tipsat av: Petra Mörtvik

Vad är frihet? Frågan ställer Akhila sina medresenärer i damkupén på tåget. Detta är en resa genom det indiska landskapet och även en resa genom sex kvinnors erfarenheter av kärlek, längtan, drömmar, liv och lust.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Sahlén den 9 mars 2014