I väntan på talibanerna

En reportagebok om Afghanistan som ger en överskådlig bild av landet bakom rubrikerna.

Journalisten Jesper Huor har rest till ett trasigt land, en nation som i många många år varit utsatt för imperialisters maktkamp och inbördeskrig. Det brittiska riket, Sovjetunionen och nu senast USA har funnits där med sina arméer.

Afghanistan idag

Bräckliga och korrupta regeringar har försökt styra landet, talibaner har erövrat makten och styrt med järnhårda lagar. Situationen står idag och väger. Ett svagt styre uppbackat av utländsk militär och internationella fredsstyrkor å ena sidan. Talibaner som verkar i provinserna och bidar sin tid å den andra.

Jesper Huors bok är en intressant skildring av Afghanistan idag. Den är relativt ödmjuk i sin framtoning och hävdar sig inte ge en heltäckande bild av situationen. Jesper Huor försöker prata med alla slags människor. Ibland får han inte. Ibland kan han inte. Men med en kambodjansk far och en svensk mor smälter han ändå in bättre än många andra skulle göra.

Mötet mellan skilda världar

Han målar upp en bild av ett land där västerländska idéer är på kollisionskurs med inhemska föreställningar som präglas av islam och en landsbygd där uråldriga klaner och maktstrukturer finns inrotade ända in i själen. Men där finns frön av utveckling parallellt med fruktansvärda exempel på våld och övergrepp från både utländsk militär och afghaner.

Det finns en begränsning i urvalet av de människor Jesper Huor möter. Kulturkrockar och språkförbistring sätter upp hinder, liksom riskerna med att vistas i landet och dess infrastruktur. Dessutom sker i stort sett all kommunikation med hjälp av tolk. Boken är på många sätt också en skildring av arbetet med reportagejournalistik i utlandet.

De brottstycken och människoöden som skildras i I väntan på talibanerna bildar en väv av ett lands historia och nutid som kan skapa förståelse och viss insikt för hur det kan vara som det är. Det finns många sanningar, vilken du får beror på vem du frågar. 

En del av mitt hjärta lämnar jag kvar

Av: Janse, Diana Tipsat av: Mats Enarsson

Berättelser från ett land i spillror. Afghanistan har kallats "landet som alla känner till men ingen vet något om".


Det stora kriget för mänskligheten

Av: Fisk, Robert Tipsat av: Daniel Gunnestam

I över trettio år har Robert Fisk verkat som journalist i Mellanöstern. Det här är hans berättelse.

Tusen strålande solar

Av: Hosseini, Khaled Tipsat av: Anna Sahlén

Khaled Hosseini ger en inblick i vardagslivet i Afghanistan när han skildrar två kvinnors livsöden och deras vänskap.

Flyga drake

Av: Hosseini, Khaled Tipsat av: Ing-Britt Olofsson

En skildring av två pojkars uppväxt i Afghanistan på 1970- och 80-talet - och en bok som man sträckläser från pärm till pärm.