Hjältedikter – medeltidens stora epos

Under medeltiden blev nyskrivna berättelser populära och en ny sorts litteratur växte fram. Folksagor som hade sitt ursprung i en muntlig berättartradition tog form och berättelserna om hjältar som Roland, Beowulf och Sigfried sattes på pränt.

Riddare på häst i mosaikfönster
På medeltiden, mellan 500-talet och 1400-talet, växte det fram en litteratur med nya former och nytt innehåll. Under den tidiga medeltiden fanns kyrkan hela tiden med som en viktig faktor för allt kulturellt skapande. Omskrivna antika verk föredrogs framför helt nyskrivna berättelser. Kring år 900 började den folkliga litteraturen ta form. Den hade sitt ursprung i en muntlig berättartradition.

Hjältedikten föds

Två av de äldsta verken är Sången om Roland på fornfranska och Beowulf på fornengelska. Manuskript av berättelserna från år 1000 har hittats. Händelserna som beskrivs i dessa verk tog i själva verket plats flera hundra år tidigare och var troligen skådespel eller berättelser som framfördes muntligt av en särskild sagoberättare. Båda verken är exempel på en populär genre under medeltiden som kallades chanson de geste – "sång om bedrifter" eller "hjältediktning".

Hjältedikterna inleds ofta med orden "nu ska ni få höra om ni vill betala" och det tyder på att de tidigare framfördes muntligt. I berättelserna hyllas ofta de som försvarat den kristna tron. Det berättades och diktades om verkliga slag och militära framgångar eller om sagor där hjälten slåss mot övernaturliga väsen. Vilka som är författare till verken är fortfarande en gåta.

Drakar och troll

Staty av en drake i motljus och solnedgång
I Beowulf mixas historier om drakar med tal om hur en bra ledare och styresman ska förhålla sig till sina undersåtar. I Sången om Roland blandas beskrivningar av de exotiska morerna med berättelser om hur Gud upphöjer hjälten Roland till himlen efter att han fallit i strid.

Beowulfskvädet är speciellt på grund av att det är så omfattande, 3183 rader långt. Det finns bara ett enda bevarat manuskript av historien. Hjälten Beowulf kämpar mot tre fiender: trollet Grendel, som förstör Kungens stora hall, trollet Grendels mor och till sist en drake, efter att han återvänt hem och blivit kung. Han blir dödligt sårad i det slutliga slaget och efter sin död begravs han av sina stridsmän.

Karl den store i centrum

Ämnena som tas upp i Chanson de geste är många gånger hämtade från Karl den stores krig mot saracenerna, eller araberna, i Spanien, från strider mellan olika franska baroner eller från korstågen. Karl den store levde omkring år 800. Han var kung över germanfolket frankerna och blev härskare över ett stort rike.

Sägnerna om Karl den store hade berättats under lång tid. I det mest berömda eposet, Rolandssången, är Karl den Store 200 år gammal. Kungen står i berättelsens centrum, men är inte huvudpersonen. Hjältarna strider för sitt land och för sin tro på "det ljuva Frankrike" men framförallt för sin kung Karl den store. Föreställningen om att tron ska försvaras med svärdet är själva förutsättningen för berättelsen.

Blodtörstiga riddare

Träsnitt av Karl den stores kröning

Karl den stores kröning

I Rolandssången finns tre hjältar – Turpin, Roland och Oliver. Turpin är ärkebiskop, men det hindrar honom inte från att hugga ihjäl fiender lika friskt som någon av riddarna. Roland är Karl den stores mest ryktbare krigare och storman och Oliver är Rolands vapenbroder.

I Rolandssången hyllas slaktandet av människor på ett naivt och skrytsamt sätt som är helt främmande för de epos som skrevs under antiken och påminner mer om isländska sagor. Den stora bedriften är att klyva en fiende ända ner i skrevet; Roland klyver till och med hästen under fienden. De tre hjältarna ska ha dödat 4000 fiender. Under namnformen Orlando har Roland blivit hjälte i flera andra verk.

Tyska intriger

Nibelungenlied är ett lite senare tyskt hjälteepos som skrevs omkring år 1200 av en anonym diktare. Verket skildrar den oövervinneliga riddaren Siegfrieds frieri till kungadottern Kriemhild. Hennes bror, kung Gunther, får Siegfrieds hjälp att med magiska knep vinna den trotsiga drottningen Brynhild av Isenland till maka. Eposet handlar också om fiendeskapen mellan Kriemhild och Brynhild, som leder till mordet på Siegfried.

Nibelungenlieds diktare blandade friskt germanska hjältesagor och myter, folksagor och sägner. Kristet, höviskt, heroiskt och barbariskt berättarstoff blandas, samtidigt som diktaren också beskriver historiska fakta från folkvandringstiden. Att Nibelungenlied var ett populärt epos kan man förstå av att det än idag finns 35 handskrifter från 1200- till 1500-talet bevarade. Historien hade berättats muntligt i flera hundra år innan den skrevs ner.

Bild: Photos.com

Träsnitt av riddare som slåss mot monster

10 äventyr i antikens Rom

Skrivet av: Craig McDonald

Västvärlden dominerades av det mäktiga romarriket i över 1 000 år. En historia som var fylld av drama och intriger. Inte konstigt att många författare och läsare fängslas av livet i den antika metropolen Rom.

Klassiker: Pärlan

Skrivet av: Ingrid Magnusson

John Steinbecks romanhjältar var de svaga, fattiga och utsatta. Och de berörde en hel värld. Pärlan är berättelsen om den fattige pärlfiskaren Kinos kamp för familjens överlevnad och mot den vite mannens girighet.

En resa till Pompeji

Skrivet av: Ingrid Magnusson

Temperaturen i luften känns behaglig. Vi föreställer oss Pompeji under högsäsong, stekande hetta, horder av turister. Reflekterar en stund och känner oss nöjda med att vi valde att åka hit under våren.

10 dramer att läsa

Skrivet av: Anna Östman

I brist på aktuella teateruppsättningar eller TV-sändningar kan det vara ett nog så bra alternativ att föreställa sig pjäser för sitt inre.