Herrarna satte oss hit

Elin Anna Labba levandegör vår historia på ett sätt som berör på djupet.

Journalisten Elin Anna Labba har samlat berättelser från samer som tvångsförflyttades i Sverige på 1920- och 1930-talet. Hon har gjort det medans tid ännu varit för att dessa historier inte ska gå förlorade.

En viktig pusselbit

I direkta vittnesmål, och i en skönlitterärt gestaltad form skildrar hon de vardagliga men talande erfarenheterna. Fotografier, namn och brev bidrar till att lyfta fram och levandegöra de människor som tvingades iväg från sina marker. Därmed tillför Elin Anna Labba en viktig pusselbit till den svenska historien. 

När nya nationsgränser dras 1751 tas inte hänsyn till ursprungsbefolkningen och successivt försvinner rätten att leva som man gjort. När Norge blir en egen nation 1905 kulminerar situationen. Renbeteskonventionen från 1919 innebär att svenska samer förlorar rätten till stora betesmarker i Norge och som en konsekvens genomför länsstyrelser i Sverige tvångsförflyttningar av samer och deras djur. 

Personliga upplevelser

Det är strävsamt när renhjordarna ska flyttas till nya marker. Renarna vill röra sig mot de vanliga beteslanden. Många djur försvinner längs vägen, de vänder om och går tillbaka. 

Det finns en tydlig symbolik i renarnas beteende. Att ändra på det som i långa tider varit går emot instinkten. Mycket går förlorat när familjer tvingas lämna sina hemtrakter och sitt sammanhang. 

Att den svenska staten har begått övergrepp på den samiska ursprungsbefolkningen är ingen nyhet, men i Herrarna satte oss hit finns en chans till att förstå en del av personliga upplevelserna som detta innebar. Jag tycker mycket om Elin Anna Labbas språk och sättet hon berättar på. I det lilla berättas det stora, det vardagliga blir allmänmänskligt. På så sätt kommer historien nära och berör.  

 

Våra texter

 1. Faamoe

  Tips Av: Colbengtson, Tomas Tipsat av: Anna Sahlén

  Vacker och smärtsam konst som gestaltar förlusten av språk och identitet.

 2. Pow wow

  Tips Av: Orange, Tommy Tipsat av: Magnus Kronlund

  Flera livsöden vävs ihop i Tommy Orange debutroman som utforskar erfarenheter bland amerikanska urinvånare och genomsyras av sorg.

 3. Om samiska kulturpersonligheter

  Artikel Skrivet av: Minabiblioteks redaktion

  År 2014 var Umeå europeisk kulturhuvudstad. Vi uppmärksammade då en kulturpersonlighet med samisk anknytning för varje årstid i den samiska kalendern. Här hittar du alla porträtten.