Henkilötiedot (finska)

Näin käsittelemme henkilötietojasi.

Sinua ja ajankohtaisia lainojasi sekä lainavarauksiasi koskevat tiedot rekisteröidään Uumajan alueen (Umeåregionen) kirjastojen yhteiseen tietojärjestelmään. Julkisuus- ja salassapitolaki kattaa lainoja ja varauksia koskevat tiedot. Tämä merkitsee sitä, että kirjaston henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lainojasi koskevat tiedot poistetaan jättäessäsi takaisin lainasi, poikkeuksena ovat äänikirjat sekä Boken kommer -toiminnolla ja maalaiskirjeenkantajan avulla tehdyt lainat. Niitä koskevia tietoja säilytetään 10 vuotta.

Kirjastot noutavat tietoja ja osoitteita SPARista, Valtion henkilöosoiterekisteristä (Statens personadressregister).

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kunnan kirjastotoiminnasta vastaava lautakunta on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Tämän tarkoituksena on se, että käsittelemme sinua koskevia tietoja voidaksemme hallinnoida lainoja, lainavarauksia ja mahdollisia velkoja sekä voidaksemme saada yhteyden sinuun. Laillisena perusteena tälle on se sopimus, joka solmitaan silloin kun hankit kirjastokortin ja hyväksyt siten lainausehdot.

Sinua koskevia tietoja säilytetään sen ajan, kun sinulla on kirjastokortti. Sinulla on oikeus saada nähdä ne tiedot, jotka olemme tallentaneet sinusta ja oikeus pyytää korjaamaan nämä tiedot tai rajoittaa niitä sekä oikeus saada ne poistetuksi sillä edellytyksellä, että kaikki lainat on palautettu ja että mahdolliset velat on maksettu. Ota yhteys kirjastoosi halutessasi tehdä jonkun/joitakin edellä mainituista asioista.

Käsittelemämme henkilötiedot jaetaan myös muiden Uumajan alueen kuntien käyttöön sekä myös Axiell Sverige -yrityksen käytettäväksi. Se on yritys, joka vastaa kirjastojärjestelmän toimimisesta. Olemme solmineet sopimuksen Axiell Sverige -yrityksen kanssa voidaksemme varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään oikein. Tietojasi ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Voimme jakaa sinua koskevia tietoja jonkin kolmannen osapuolen kanssa sillä edellytyksellä, että olemme lain mukaan velvollisia siihen, esimerkiksi Julkisuusperiaatteen johdosta.

Valitukset henkilötietojesi käytöstämme tulee jättää Tietosuojaviranomaiselle, joka on valvontaviranomainen näissä asioissa.

Henkilötietovastaavan lautakunnan ja tietosuoja-asiamiehen yhteystiedot ovat sivustolla www.minabibliotek.se/personuppgifter tai ota yhteys vastaavaan kuntaan.