Hbtq-diplomerad verksamhet

Biblioteken i Vännäs kommun är hbtq-diplomerade.

Biblioteken i Vännäs kommun har genomgått en hbtq-diplomering år 2022.

Logga för Hbtq-diplomerad verksamhet i Västerbotten

Syftet med diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet.

Diplomeringen har genomförts av Region Västerbotten.