HBT i svensk historia

Historikern och universitetslektorn Hanna Markusson Winkvist berättar om sin forskning och den flytande gränsen mellan queer och genus.

Hanna Markusson Winkvist
Hanna Markusson Winkvist är historiker och lektor vid Göteborgs universitet. Som doktorand jobbade hon på Umeå universitet och kom där i kontakt med både studenter och kollegor som tyckte att det fanns luckor i kurslitteraturen. Så småningom ledde det till ett samarbete som resulterade i boken Undantagsmänniskor : En svensk HBT-historia.

Förhistorisk tid och framåt

I Undantagsmänniskor kan vi läsa om queerrörelsens födelse, heteronormativitetens historia, men också om sexualitet på stenåldern och under vikingatiden i området som kom att kallas Sverige. I kapitlen om vår moderna tid handlar sedan många av rubrikerna om förföljelse, kriminalisering och sjukdomsstämplande. Mot slutet får läsaren flera sidor med titlar och tips på vidare läsning.

– Jag är mest intresserad av genushistoria och historia om sexualitet. Upprinnelsen till själva boken var att Svante Norrhem och jag var kollegor när han drog igång några kurser i ämnet och jag blev snart också indragen i att jobba med boken.

I slutet på nittiotalet startade Svante Norrhem en tvärvetenskaplig kurs som Hanna Markusson Winkvist också engagerades i, som de kallade "Lesbian and gay studies". Det var ett vedertaget begrepp i USA och engagerade bland annat historiker, naturvetare och etnologer vid universitetet.

Lucka i kurslitteraturen

– "Vi kanske kunde dra ihop det vi tar upp i vår undervisning" sade Svante. Det fanns en efterfrågan från allmänheten och från studenter. Det kom några böcker, bland annat den här stora som heter Sympatiens hemlighetsfulla makt, men det var ju tio år sedan och den hade inte ett svenskt perspektiv.

Boken Undantagsmänniskor av Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna Markusson Winkvist
Queerhistorikern Jens Rydström blev inkopplad och författarna ansvarade alla över sina delar av boken, även om samarbetet var tätt och alla tre har arbetat med hela texten.

– Det skulle inte bli någon jättestor grej utan en nätt bok som inte var så dyr och som var hanterlig.

Populärt intervjuobjekt

När jag berättar för Hanna Markusson Winkvist att en av anledningarna att jag vill intervjua henne om svensk HBT-historia är för att balansera könsfördelningen bland våra artiklar, berättar hon att det har hänt flera gånger tidigare.

Är det möjligt att dra någon gräns mellan queer och genus som forskningsområden eller är den alltid flytande?
– Det är svårt att säga någonting om queer utan att säga någonting om kön. När man försöker att se bortom de normer som finns så märker man att de upprätthålls av att de samverkar i någon utsträckning. Det man sysslar med inom både queer- och genusvetenskap är att avtäcka normerna och se vad som finns bakom. Och vad händer om man bryter mot dem.

Samkönade relationer i akademins värld

Hanna Markusson Winkvists historieforskning började i avhandlingen Som isolerade öar, där hon tittade på kvinnliga akademikers professionella och sociala situation under första hälften av 1900-talet.

– Jag sysslar med lite olika saker, men något som angränsar till HBT-området är att jag har forskat om universitetsvärlden i ett HBT-perspektiv. Inte bara om de kvinnliga studenterna, utan de som gick vidare. Jag har inte utforskat ämnet helt, men jag har studerat de samkönade relationer som många av dem faktiskt hade. De sociala villkoren är inte likadana nu så de samkönade relationer har inte samma betydelse idag som de hade då.

Text: Anna Östman, Minabibliotek.se
Foto: Johan Gunséus

 1. Undantagsmänniskor

  Undertitel: en svensk HBT-historia
  Av: Norrhem, Svante
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 2. Som isolerade öar

  Undertitel: de lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft
  Av: Markusson Winkvist, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Högskolepersonal och studerande
  Finns som: Bok
 3. Sympatiens hemlighetsfulla makt

  Undertitel: Stockholms homosexuella 1860-1960
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1999
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok

Lesbisk kärlek i litteraturen

Skrivet av: Anna Sahlén

Vad avses med begreppet lesbisk litteratur och finns behovet av en defintion? Annelie Bränström Öhman frågar den expertpanel som samlats för en begreppsdiskussion på Bokcafé Pilgatan i Umeå.